​Användarutbildning

Kursen riktar sig till personer som kommer att arbeta med att skapa och underhålla information på webbplatsen.

Grundkursen behandlar hur man lägger till texter, bilder och tabeller. Under utbildningen går vi igenom redigeringsytan, verktygslisten, ikoner samt de tre vanligaste modulerna; text, bild och tabell. Vi går dessutom igenom funktioner för att flöda text, skapa layouter samt länk/struktursidor.

Utbildningsform

Utbildningen sker i form av att utbildare och deltagare går igenom och provar moduler, funktioner och inställningar tillsammans. Utbildaren visar på projektor medan deltagare gör samma sak vid egen dator. I slutet av utbildningen finns tid för att testa SiteVision själv och ställa frågor vid behov.

Plats

Hos SiteVision AB, Örebro i vår fullt utrustade utbildningslokal eller hos kund. Om kursen sker hos kunden så ansvarar denne för att boka utbildningslokal, projektor, sätta upp användarkonton till deltagare på kursen samt stå för en demowebbplats eller liknande där utbildningen kan ske.

Pris

Schemalagd utbildning kostar 4 000 kr per person.

- En egen utbildning kostar 14 500 kr förutsatt att utbildningen sker hos SiteVision i Örebro.

- En egen utbildning hos kund kostar 16 500 kr samt restidsersättning, biljett- & logikostnader.

För mer information

Kontakta Annica Ferguson för mer information om utbildningar.

Telefon: 070-927 82 93
E-post: annica.ferguson@sitevision.se

Schemalagda tillfällen