SiteVision-bloggen

Publicerat:

SiteVision har nöjdast kunder – för tionde året i rad

Web Service Awards senaste trendrapport visar att SiteVision återigen har nöjdast kunder, men också att det finns många organisationer som inte utnyttjar sina intranät till fullo.

SiteVision har nöjdast kunder för 10e året i rad

Wow. Tio år i rad. I Web Service Awards rykande färska trendrapport Hur mår Sveriges intranät 2018? fortsätter vi få högst betyg av alla CMS. Det är en stor ära som vi ser som en uppmuntran att fortsätta jobba för att utveckla oss och våra tjänster.

Oklara syften och gamla versioner av CMS

Varför finns ert intranät, vilket är syftet? Det är en fråga som var fjärde intranätsansvarig inte kan svara på. Endast 73 procent menar att intranätet har ett definierat syfte, vilket är ganska oroväckande. Det blir relativt meningslöst att lägga tid på ett verktyg som man inte vet vad det ska göra och vilken nytta den är tänkt att generera.

I linje med detta är det endast 26 procent som uppger att det finns mätbara mål med intranätet. Utan några tydligt definierade mål är det mycket svårt att åstadkomma förbättringar och följa upp om resultatet blev så bra som man hoppades. Att sätta syften och mål kan vara ett lite skrämmande projekt om man inte vet var man ska börja, vilket kan vara en anledning till att många låter bli. Men man får mycket tillbaka i form av nöjda användare, högre effektivitet, smidigare och tidsbesparande kommunikation för att nämna några fördelar. Genom att kontinuerligt följa upp hur verktyget presterar och vad användarna tycker kan man få ett avgörande och värdeskapande verktyg i sin organisation.

Är man inte på det klara med vad intranätet har för syfte eller mål, är det också svårt att motivera kostnaden för att köpa ett nytt publiceringssystem eller uppgradera till en ny version. Det blir en ond cirkel där användarna och organisationen blir lidande. I rapporten säger 42 procent att deras nuvarande version av CMS är fem år eller äldre. Det är också de som haft den nuvarande versionen längst som är mest missnöjda – hela 30 procent är direkt missnöjda. Vänder vi på steken ser vi att de som är nöjdast är de som bytt version eller skaffat ett helt nytt CMS de senaste två åren – 77 procent i den här gruppen är nöjda. En rekommendation från WSA är att uppgradera sin version omkring vart tredje år.

SiteVision ökar och har fortsatt nöjdast kunder

Till lite muntrare siffror: Sedan 2014 har SiteVision växt för varje år. På fem år har vi dubblerat våra marknadsandelar – från 12 procent till 24 procent. Vi hoppas att trenden håller i sig, samtidigt som vi vill värna om de kunder vi har och växa ansvarsfullt.

Enligt trendrapporten är SiteVision det CMS som har nöjdast användare – och det för tionde året i rad. Hela 89 procent av de tillfrågade intranätsansvariga tycker att de har ett välfungerande CMS i SiteVision. När det gäller alla publiceringssystem på marknaden är 65 procent nöjda med sin leverantörs support, vilket är en nedgång jämfört med toppåret 2016 då siffran låg på 74 procent. Men nöjdheten bland kunderna hos de olika CMS:en skiljer sig åt ganska rejält; med 83 procent är SiteVision-användarna de nöjdaste även vad gäller support.

På vår kundsupport i Örebro har vi människor som älskar att lösa problem och förstår sig på webbredaktörens vardag. Att vi inte bara har det CMS som flest är nöjda med, utan också en support som verkligen hjälper våra kunder gör oss otroligt glada. Siffrorna sporrar oss att sikta på tio år till med nöjdast kunder. Vi vill även ta tillfället i akt att tacka alla våra kunder, gamla som nya. Ni är guld värda!

/Hela SiteVision-gänget

SiteVision Team
Kommentarer  Prenumerera på RSS-flöde för kommentarerna
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar