SiteVision-bloggen

Publicerat:

Varför förändringsvilja är motorn på den digitala arbetsplatsen

Den digitala utvecklingen har skiftat fokus från teknik och kunskap till förändringsvilja och ledarskap. Nu handlar det om att skapa beteenden för att stötta våra medarbetare och framtidssäkra våra arbetsplatser. Sara Messa, vd på Summit and Friends, berättar mer.

Digital Workplace Summit

Sara Messa

Den 15 maj arrangerar vi på Summit and Friends konferensen Digital Workplace Summit där vi i år fokuserar på förändringsledning och förändringsvilja. Vi ser ett tydligt skifte kring vad man ser som de stora utmaningarna i sin digitaliseringsresa: allt mindre fokus ligger på de tekniska bitarna, för där finns goda lösningar, och vi har också bra med kunskap. Frågan många ställer sig nu är i stället ”Hur kan vi utgå från ett förändringsperspektiv för att nå dit vi vill med den digitala arbetsplatsen?”.

Glapp mellan ny kunskap och gamla hjulspår

Det talas mer än någonsin om förändringsresor, att förstå medarbetarnas behov och att inkludera användarna redan från början i ett projekt. Samtidigt tror jag att när det väl kommer till kritan så upplever man att det är svårt att lyckas med alla sina goda föresatser. Man tar en genväg och hoppar över något steg för att man känner att projektet måste bli färdigt. Man slänger in ett nytt intranät utan att ha gjort alla delarna i förarbetet och lägger in ny funktionalitet utan att ge tillräckligt med tid för att utbilda användarna och se till att man har all nödvändig information på plats.

Jag tror att de utmaningar som upplevs som de största i dag kommer finnas kvar ett bra tag framöver. Ser man fortfarande på den digitala arbetsplatsen som ett projekt att kunna bocka av så har man lite fel inställning. Det kommer komma ny teknik och nya möjligheter att göra någonting ännu bättre, det är en ständigt pågående resa. Bara för att man har ett system som fungerar bra i nuläget kan förutsättningarna komma att ändras. Därför behöver vi vara öppna för förändring, inte bara i den här fasen, utan flexibilitet kommer behöva genomsyra hela våra organisationer och företag. Hur man skapar och upprätthåller den inställningen hos sina medarbetare kommer vara oerhört relevant.

Stötta önskade beteenden i ledning och med rätt verktyg

På Summit and Friends har vi en lite speciell position då vi befinner oss någonstans mellan kunder och leverantörer och försöker skapa ett så bra forum som möjligt där vi alla kan mötas och få med oss redskap för att kunna ta arbetet till nästa nivå. En tydlig trend de senaste åren på Digital Workplace Summit är att man upplever att det finns ett motstånd inom sin organisation inför att arbeta på andra sätt än tidigare. Man befinner sig nu i ett gränsland och söker efter kunskap kring hur man kan förändra beteenden och skapa ett engagemang för att göra detta på bästa sätt.

Vi har försökt få med hela scopet på arbetsmiljö och digitala arbetsplatser och gör sedan djupdykningar i ett par utvalda områden som ledarskap, effekt och strategier, intranät, medarbetarengagemang, informationssäkerhet, förändrade beteenden och att bryta ned silos i en organisation.

Ett lyckat exempel på medarbetarengagemang och den digitala arbetsplatsen är Collectum. De gjorde det nya intranätet till utgångspunkt för sin digitala arbetsplats och tog sig an den utmaningen på ett bra sätt genom att sätta användarna i förarsätet och titta på vilka beteenden man ville att intranätet skulle stötta. Collectum är en av aktörerna som vi bjudit in till konferensen, några andra är Google, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och Johan Book. Jag tror att de tillsammans kan ge våra besökare oerhört värdefulla insikter att ta med sig hem och implementera, men jag vill gärna dela med mig av några tankar som man redan nu kan fundera över.

3 tips på hur du kan ställa om och skapa en digital arbetsplats

  1. Släpp kunskapen fri. Våga ta hjälp och lärdom av varandra och snåla inte med dina egna lärdomar och erfarenheter. Ta in aspekter från olika håll, ta del av olika digitala resor och nätverka på riktigt – berätta inte bara om era lyckade projekt och omställningar, var öppen kring sådant som inte funkade så bra och lyssna noga på hur andra har resonerat.
  1. Sudda ut gränserna. Vi ser redan att den klassiska relationen mellan kund och leverantör håller på att luckras upp och bli något mycket mer intressant än bara köp och sälj. Våga skapa samarbeten med dina kunder, leverantörer, konkurrenter och tänk gärna i termer av ekosystem. Jobba transparent och nära i projektformer för att nå dit ni vill med den digitala arbetsplatsen. Att dela med sig av kunskap bolag eller organisationer emellan har traditionellt varit lite tabu, men sitt inte och vakta din kunskap i rädsla för att någon kan komma att göra det bättre än du. Var i stället proaktiv och öppna för givande samarbeten som alla parter gynnas av.
  1. Ha ett öppet sinne. Vi kan inte ens föreställa oss vad som kommer utmana i framtiden när utvecklingen går så fort på så många områden samtidigt. Att vara medveten om det tror jag kommer bli avgörande för om man hänger med eller inte. Ingen av oss kommer ”bli färdig” med vår digitala arbetsplats, så lås inte fast dig vid en viss teknik eller lösning och bli inte för inrutad och enkelspårig. Var i stället agil och öppen för de förändringar som oundvikligen kommer – den inställningen kan vara avgörande för om du lyckas ställa om eller inte.

Lycka till!

/Sara Messa, vd på Summit and Friends och projektledare för Digital Workplace Summit

Vi på SiteVision är självklart på plats under Digital Workplace Summit, vi ses där!

Kommentarer  Prenumerera på RSS-flöde för kommentarerna
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar