SiteVision-bloggen

Publicerat:

Stabila riktlinjer i ovissa tider – vår beredskap för covid-19

På SiteVision tar vi utvecklingen av covid-19 på allvar och följer myndigheternas rekommendationer noga. Genom att följa vår kontinuitetsplan säkrar vi att vår verksamhet är stabil även i ovissa tider och att vi begränsar smittspridningen.

Topplaceringar i Web Service Awards rapporter

SiteVision har en kontinuitetsplan som beskriver hur vi ska säkra stabiliteten i vår verksamhet och hålla vårt driftsåtagande gentemot våra kunder.

Vi följer noggrant händelseförloppet för covid-19 och tar till oss all information från Folkhälsomyndigheten och WHO. Riktlinjerna är grunden i vår strategi för att begränsa spridningen av covid-19 och hantera effekterna på vår verksamhet.

Vi är förberedda och har redan genomfört flera åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet fungerar och att vi kan hantera de olika scenarion som skulle kunna påverka oss och våra kunder.

Online-möten och hemmakontor

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och WHO kontinuerligt och håller medarbetare informerade via intranät och andra interna kanaler.

Vi undviker just nu tjänsteresor och håller våra möten online. Alla medarbetare är extra uppmärksamma på sin egen hälsa och vid minsta symtom jobbar vi hemifrån.

Beredskapen att jobba hemifrån har höjts genom att alla på ett enkelt och säkert sätt kan komma åt arbetsapplikationer, mejl och annan data från hemmet. Vi har även förstärkt vår VPN-kapacitet.

Stabil drift och support

Vi gör löpande prioriteringar inom centrala resurser som drift och support. På så sätt kan vi fortsätta leverera även om vi skulle hamna i en situation med sjukfrånvaro på upp till 40 procent under åtta veckor eller mer. Vi har även medarbetare som kan byta mellan olika arbetsuppgifter för att ytterligare stärka leveranskapaciteten.

Medarbetare i support och drift jobbar från skilda platser för att minska smittorisken och öka vår beredskap i händelse av smitta.

Vår molntjänst SiteVision Cloud har hög kapacitet och driftas från redundanta och geografiskt skilda datacenter i Sverige. Vi övervakar kontinuerligt kapaciteten för att optimera prestandan utifrån den rådande situationen.

Online-utbildningar

Vi ställer om våra utbildningar på plats i Örebro under mars och april till att istället erbjuda online-utbildningar. Om du har bokat in dig på något av tillfällena som skulle ha varit på plats erbjuder vi fri ombokning. Redan nu finns höstens utbildningar schemalagda och bokningsbara.

Du kan även boka en egen online-utbildning, med skräddarsytt innehåll, på ett datum som passar dig.

Vi uppdaterar vår utbildningssida löpande. Har du frågor om utbildningar? Kontakta David Hansson, utbildningsansvarig på SiteVision, på david.hansson@sitevision.se eller 070-386 65 25.

Hör av dig

Om du har någon som helst fråga eller fundering är du alltid välkommen att höra av dig till din kontakt på Customer success eller någon annan av oss här på SiteVision. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Ta hand om dig!


Sidan uppdateras löpande.

Kommentarer  Prenumerera på RSS-flöde för kommentarerna
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar