SiteVision-bloggen

Publicerat:

Guide: Säkerhetskopiering i SiteVision

Förr eller senare står du där, med byxorna nere och olyckan framför dig. Du kan dra upp byxorna och låtsas som om det regnar, med risk för att byxorna trillar ner igen. Eller så tar du tjuren vid hornen och sätter på hängslena, redan innan olyckan är framme.

I den här guiden kommer du få veta hur du går till väga för att sätta upp säkerhetskopiering i SiteVision och hur du gör för att eventuellt återta densamma. Vi har även en lösning för dig som inte alls är intresserad av "tråkiga saker som säkerhetskopiering".

Livförsäkring

Att regelbundet göra säkerhetskopieringar i SiteVision är en effektiv "livförsäkring" för data på din webbplats. En aktuell säkerhetkopia kan nämligen vara räddningen om du behöver återskapa data från en tidigare tidpunkt. Orsakerna till återskapandet kan variera. Det kan till exempel handla om sidor, bilder, filer eller mappar som tagits bort av misstag. Men även yttre påverkan som trasig hårdvara, sabotage eller brand kan vara orsak till att en säkerhetskopia behöver återtas.

En gång per dygn

SiteVision säkerhetskopierar din data automatiskt varje dygn. Det görs klockan 02.00 varje natt, men tidpunkten går att ändra beroende på organisationens krav och förutsättningar.

I säkerhetskopian ingår hela databasen, det vill säga sidor, bilder, filer, mappar, artiklar, mallar mm. Det handlar alltså om allt det innehåll ni själva har skapat på webbplatserna på servern. Säkerhetkopian sparas i mappen data/backup på servern.

Ändra tidpunkten för säkerhetskopiering, så här gör du:

Öppna filen sitevision.properties i mappen /sitevision/custom/conf

Lägg till en ny rad:
senselogic.sitevision.backuptime=02:00

Värdet på slutet anger tidpunkt för backup.

Starta om SiteVisiontjänsten för att ändringen ska gälla.

Spara undan säkerhetskopia

Den säkerhetskopia som tas automatiskt av SiteVision varje natt måste sparas undan med hjälp av en extern lösning, eftersom den skrivs över varje natt. Hur länge en säkerhetskopia ska sparas externt styrs av organisationens varierande krav. Vi rekommenderar att säkerhetskopieringen följer ett planerat mönster där flest säkerhetskopior sparas i nutid för att sedan minska i antal. Det bör vara möjligt att återskapa en backup från minst ett år tillbaka i tiden.

Återskapa säkerhetskopia

Det är skillnad på att återskapa delar av en webbplats och hela databasen. Om hela databasen behöver återskapas gör du det genom att ersätta mappen cassandra med innehåll från säkerhetskopian.

Så här gör du:
Återskapa säkerhetskopia

Leta fram mappen data/cassandra på SiteVision-servern.

Byt namn på mappen cassandra. Ersätt den sedan med cassandramappen från säkerhetskopian.

Återskapa delar av säkerhetskopia

Om det är enstaka filer, bilder eller en specifik webbplats som ska återskapas behöver säkerhetskopian först öppnas på en separat server. För att återskapa enstaka webbplatser gör du en export av webbplatsen i fråga som efterföljs av en import. Filer och bilder behöver sparas ner för hand för att sedan laddas upp på produktionsservern igen.

Så här gör du:
Återskapa webbplats

Gör en export av webbplatsen från den tillfälliga separata servern med säkerhetskopian.

Importera sedan den sva-fil som exporten genererar på produktionsservern. Kryssa i alternativet "Skriv över befintlig information" i dialogrutan för importen. Kryssar du inte i rutan kommer du få en dublett av webbplatsen på servern.

Läs gärna guiden Export/Import av webbplats på vår hjälpwebb.

Så här gör du:
Återskapa filer och bilder

Spara ner de bilder och filer som ska återskapas, från den tillfälliga separata servern med säkerhetskopian. Du sparar snabbast ner bilderna genom att lägga till /webdav/files eller /webdav/images efter domänen i webbläsaren (ex. www.example/webdav/files).

Ladda sedan upp de bilder och filer som ska återskapas via redigeringsgränssnittet för bild- respektive filarkivet.

På vår kundwebb finns ytterligare information om hantering av säkerhetskopia i SiteVision. Där går vi in lite mer på djupet. Och räcker inte det så är du alltid välkommen att höra av dig till vår support för mer information.

Vi fixar det åt er i SiteVision Cloud

Om ni har er webbplats i SiteVision Cloud är det dunderlätt att ta backup. Vi gör nämligen jobbet åt er! Smidigt va? Och är ni oroliga för yttre omständigheter som brand eller annan fysisk åverkan så ska ni definitivt ha er webbplats i SiteVision Cloud. Där ligger all data i en klustrad miljö som driftas från två geografiskt skilda serverhallar med högsta säkerhet.

SiteVision Cloud befriar dig från tekniken

Med SiteVision Cloud är det ännu enklare för dig att jobba snabbt, enkelt och effektivt med din webbplats direkt i molnet. Tjänsten är en färdig lösning som webbredaktörer och marknadsförare kan använda från dag ett. Du hanterar hela din webbplats med SiteVision Cloud, direkt i webbläsaren, utan programmering.

Boka en anpassad demo

Vill du att vi kontaktar dig för en demo av SiteVision? Oavsett om du är ny eller redan existerande kund, hjälper vi dig gärna.

Blogginlägget är skrivet av

  • Supportsamordnare
  • 070-7207524
  • twitter.com/msomiem

De senaste blogginläggen