SiteVision-bloggen

Publicerat:

Därför måste det vara lätt att introducera nya användare till ditt CMS

Webbpublicering ska vara enkelt, intuitivt och inte kräva någon programmering. Det måste också vara enkelt att lära en ny användare verktyget.

Det finns nog med ledtider för företag i dag. Att lära sig hantera ett CMS bör inte skapa några ytterligare. Med ett CMS som fungerar intuitivt och är lätt att lära sig sparar företag in stora pengar i implementeringsskedet och vid nyanställningar och överlämningar.

Färdiga funktioner – lätt att lära

För att kunna komma igång snabbt och enkelt lära sig ett CMS ska systemet inte kräva någon programmering, utan snarare bestå av färdiga lösningar som användaren kan anpassa till sina specifika behov. Ett CMS som består av färdiga moduler och funktioner är enkelt att använda och lätt att förstå sig på, eftersom man har alla byggklossar som behövs för att få till en bra webbplats. Det gynnar också sällananvändare, som annars har lätt att glömma

instruktionerna från gång till gång. Färdiga moduler och funktioner gör att man snabbt kan komma igång med ett nytt område. Med ett enklare CMS kan fler bidra till en bra webb, och också göra det snabbt. Ett krångligt verktyg göra dessutom göra att redaktörerna tröttnar, och företaget kan få en hög personalomsättning. Därför är det jätteviktigt att det är enkelt att arbeta i verktyget och även att tillgänglighetsanpassa sidor och göra ändringar. Att CMS:et sedan också är enkelt att uppgradera gör också webbredaktörens vardag enklare.

Litet behov av extern hjälp

Ett annat led i att ett CMS är kostnadseffektivt är att det kräver få externa konsulter eller insatser från IT-avdelningen. Ju enklare det är att förstå sig på och arbeta i, desto mindre blir behovet av att ta in extern hjälp. Det sparar mycket pengar åt företagen, och gör att rätt CMS spelar en stor roll i hur mycket ett företag behöver lägga på extern hjälp. Företag slipper få en ny konsultfaktura så fort man vill göra en liten ändring.

Förutom minskade kostnader sparar man också tid på att själv göra åtgärder och man kan lansera nya tjänster snabbare. Vill man göra speciallösningar kan man med gott samvete ägna tid åt det, eftersom man slipper det tidsödande arbetet med att programmera mallar. På så sätt kan ett bra CMS också bidra till att öka kvaliteten på den färdiga webben.

Enligt rapporten Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2017 från Web Service Award tycker hela 86 procent att det är lätt att introducera nya användare till CMS:et SiteVision. Av de CMS med störst marknadsandelar är detta den högsta siffran. Efter SiteVision kommer Drupal med 80 procent och sen Wordpress med 77 procent. För de med EpiServer är det däremot en lägre andel, 57 procent, än snittet som tycker det är lätt.

Vi på SiteVision är väldigt stolta över att vårt CMS är lätt att introducera för nya användare, och det skapar strategiska fördelar för alla företag.

Kommentarer  Prenumerera på RSS-flöde för kommentarerna
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar