SiteVision-bloggen

Publicerat:

Rätt intranät boostar samarbetet internt

Sociala intranät främjar samarbete

En lagom mix mellan dokumenthantering och sociala funktioner är värdefulla nycklar till ett bra intranät. Trots detta är det bara 42 procent av medarbetarna på svenska företag som kan arbeta i projektrum på sin plattform.

Det här är andra delen i vår bloggserie om intranät och hur du och ditt företag ökar produktiviteten med en digital arbetsplats.

Det ska vara enkelt att samarbeta

Numera förväntas intranät tillhandahålla verktyg som underlättar för medarbetarna att samarbeta. Enligt WSA:s trendrapport har 79 procent av de tillfrågades intranät någon form av social funktion. Samtidigt är det bara 42 procent som kan arbeta i olika projekt- eller arbetsrum i sitt intranät.

Ett intranät öppnar för många samarbetsmöjligheter, men det är det är långt ifrån alla som inser det. Sociala funktioner och meddelandelösningar gör det möjligt att snabbt dela information och stämma av projekt. De ger också möjlighet att umgås och föra mer informella samtal. Används en intern digital plattform på rätt sätt kan det göra stor skillnad för medarbetarna, men det måste vara lätt att använda. Ibland är komplexiteten i verktyget för hög, vilket gör att medarbetarna drar sig för att använda det och inte får ut så mycket av det som de skulle kunna. Ett lättanvänt intranät är A och O.

Ett smart användande av intranätet kan även minska trycket på mejlkorgen rejält. En inkorg som ständigt fylls på kan minska produktiviteten. Då är det också lätt att känna att kontrollen tappas och att det är något som faller mellan stolarna. Ett välbyggt intranät minskar antalet epostkonversationer radikalt och motverkar därmed onödig stress. Det blir också lättare att dela med sig och hjälpas åt med arbetsuppgifter då all information är lättillgänglig och enkel att hitta. Ett intranät som är lätt för medarbetarna att använda och samtidigt integrerar sociala funktioner med säker dokumenthantering har allting samlat på ett och samma ställe.

Ett effektivare arbetssätt med rätt intranät

Ett bra och strukturerat intranät med dokumenthantering bäddar för ett effektivare arbetssätt, både för den enskilde individen och gruppen. Ett projekt- eller arbetsrum gör att kollegor kan hantera och dela dokument digitalt, exempelvis med de andra i en projektgrupp. Det gör det lätt att se vilka ändringar som gjorts i dokumenten – och vem som står för den senaste uppdateringen.

Om intranätet är utformat efter era behov att kommunicera och samarbeta kommer produktiviteten på företaget öka. Ett kraftfullt intranät som är lätt att använda gör att ni kan spara in på den tid som i dagsläget går åt till att prata om projektet och dela dokument i flera olika plattformar, eftersom materialet ligger i intranätet där alla som ska ha tillgång till projektet kan läsa och kommentera dokumenten på en gång. Då slipper ni gå tidskrävande omvägar, utan kan göra ändringar och tillägg på ett enkelt sätt. Tiden ni sparar kan i stället användas till andra uppgifter.

I del 3 berättar vi hur intranätet blir din digitala arbetsplats.

Del ett i vår serie om intranät: Intranät - så mycket mer än en anslagstavla


Kommentarer  Prenumerera på RSS-flöde för kommentarerna
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar