SiteVision-bloggen

Publicerat:

Kvalitetssäkra webbplatsen och höj användarupplevelsen

Kvalitetssäkra din webbplats - städa ofta

Tar du dig tid till att se över kvaliteten på webbplatsen? Om inte så är det hög
tid. Genom att kvalitetssäkra webben kan du höja standarden och
användarvänligheten, vilket gör att du har lättare för att behålla dina
användare.

Det är viktigt att se över de fel som kan påverka UX, användarupplevelsen, på
webbplatsen. Felen kan ibland vara små men ändå få stora konsekvenser, inte minst
om de börjar hopa sig. Många företag och organisationer har inte rutiner för hur en
kvalitetssäkring ska gå till, vilket gör att innehållet på webbplattformen kan tappa i
värde och webbplatsen kan tappa användare.

Hög kvalitet – ranka högre på Google

För många företag är webbplatsen det huvudsakliga utrymmet där nyheter och
information publiceras och avgörande i den digitala marknadsföringen. Därför är det
viktigt att informationen är korrekt och ser bra ut – en hemsida med stavfel, svår
navigering och brutna länkar inger inte förtroende. Ju lättare det är för besökaren att
navigera, desto bättre blir sajtens UX.

Det första steget till att kvalitetssäkra en webbplats är att avsätta tillräckligt med tid till
ändamålet och att göra det ordentligt, särskilt om det inte har funnits i rutinerna
tidigare. Därefter kan det vara en bra idé att lägga in en påminnelse i kalendern varje
månad för att kontinuerligt se över och upprätthålla kvaliteten.

Är du duktig och underhåller din webbplats regelbundet blir inte bara kvaliteten
högre, även Google uppskattar din insats. Sidor med sämre underhåll kan tappa i
rankning i sökmotorn och har du inaktuella SEO-ord så kommer besökaren som hittat
dig via Google bli frustrerad. Med andra ord är kvalitetssäkring ett pågående arbete.

Kvalitetssäkra både innehåll och funktioner

Själva kvalitetssäkringen kan delas in i två delar: den ena fokuserar på de tekniska
aspekterna och den andra på själva innehållet. Den tekniska biten handlar om att
kontrollera att alla länkar fungerar som de ska och att sidorna inte har några
validerings- eller tillgänglighetsfel. Tillgänglighet handlar helt enkelt om att så många
som möjligt ska ha tillgång till din webbplats, vilket ju är trevligt om du har lagt ned
mycket jobb på att den ska se bra ut och vara fylld med strategisk information.
Kontrollen görs på alla undersidor och säkerställer att allt tekniskt är i bra form. I ett
modernt och enkelt CMS kan du snabbt kontrollera detta på varje undersida med ett
knapptryck, så du, till exempel, slipper gå igenom alla länkar manuellt. Roligare kan
man ha.

Kontrollen av innehållet på webbplatsen är desto mer tidskrävande. Här ser du över
sådant som strukturer, beskrivningar och texter. Det är viktigt att texten har en hög
läsbarhet för att besökaren på ett enkelt sätt ska kunna ta till sig textens budskap, till
exempel kan det handla om att texterna är skrivna på ett språk som de flesta förstår
eller att teckenstorleken är behaglig för läsarens ögon. Undvik onödigt krånglig
jargong. Se också över om det finns texter och inlägg som inte längre är aktuella,
eller om det finns undersidor som liknar varandra och kan slås ihop. Det ger användaren en bättre överblick, samtidigt som webbredaktörerna får ett färre antal sidor att gå igenom vid nästa kvalitetssäkring – win-win.

3 tips för kvalitetssäkring

 1. Lägg in städtillfällen i kalendern – På samma sätt som du kanske planerar
  in när du ska storstäda inför våren bör du planera när du ska gå igenom
  webbplatsen

 2. Tänk på vad du rensar ut för material – När du tar bort material, titta på
  vilket annat innehåll som hör ihop med det. Du kan behöva formulera eller
  strukturera om eller länka om på vissa ställen. Att länkas vidare till platser som
  inte längre finns är väldigt irriterande.

 3. Ta bort allt som är krångligt – så fort användare stöter på svårigheter
  skapas frustration och du riskerar att tappa dem till förmån för en webbplats
  som fungerar på ett enklare sätt. Oavsett om det handlar om språk, rubriker
  eller funktioner ska allting hållas så enkelt och logiskt som möjligt
Kommentarer  Prenumerera på RSS-flöde för kommentarerna
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar