SiteVision-bloggen

Publicerat:

Intranät byggda i SiteVision har nöjdast kunder

Tre sätt att göra besökarna nöjda på din webbplats

I den senaste trendrapporten från Web Service Award ser vi att Sveriges intranät inte presterar i närheten av vad de skulle behöva och att många är missnöjda med sitt intranät. Men för SiteVision-användarna är resultatet ett helt annat, visar den oberoende rapporten: Hela 92 procent av de som använder SiteVision är nöjda.

Trendrapporten ”Hur mår Sveriges intranät 2017” redovisar resultaten av Web Service Awards årliga undersökning där man tar reda på hur intranätansvariga upplever kvaliteten och utvecklingen av sina intranät. Årets rapport visar att det finns en hel del förbättringspunkter och att mycket hänger på grundläggande faktorer.

Mätbara mål och anpassning av intranätet

Hela 69 procent uppger att de inte har några mätbara mål med sitt intranät. Att inte ha mätbara mål i ett så viktigt verktyg gör att det inte går att visa huruvida projektet är lyckat eller inte. Det blir helt omöjligt för ledningsgruppen att veta hur stor nytta verktyget gör och det kommer sannolikt göra dem mindre intresserade av att göra några fler investeringar i intranätet. Det blir också svårare att återkoppla till medarbetarna som använder intranätet och följa upp vad som har blivit lyckat och vad som behöver åtgärdas.

Rapporten visar även att det endast är 39 procent som upplever att intranätet är anpassat efter medarbetarnas behov. Om ett intranät inte är anpassat efter de som använder det och det heller inte finns några mätbara mål att följa upp så säger det sig självt att alla inblandade kommer tycka att intranätet var en dålig investering.

Av de tillfrågade i rapporten är det bara drygt hälften som upplever att deras intranät fungerar väl. Det kan ha att göra med att många har haft sin nuvarande version av intranätet i mer än fem år – hela 47 procent enligt rapporten. Att investera i ett modernt intranät gör det enklare att anpassa verktyget efter användarnas behov.

SiteVision det mest omtyckta verktyget

Även om rapportens siffror på sina håll är dystra, gläds vi åt att hela 92 procent av SiteVision-användarna uppger att de är nöjda med sitt intranät. Det är en avsevärt högre siffra än andra marknadsledande verktyg. En annan glädjande sak är att 75 procent menar att det finns ett definierat syfte med intranätet – en siffra som är den högsta sedan frågan kom med i WSA:s undersökning 2012. En sådan här siffra borde såklart vara hundraprocentig, men det faktum att den stiger är trots allt positivt. I förra årets undersökning var siffran 68 procent och det faktum att många i rapporten uppger att de ska lansera ett nytt intranät under 2018 gör att vi har anledning att vara optimistiska när det gäller de svenska intranäten.

Läs gärna vårt whitepaper om du vill ha tips kring hur du bygger upp ditt intranät och ökar er produktivitet.

Är du nyfiken på hur CMS:et SiteVision kan hjälpa dig att arbeta mer strategiskt och effektivt med din webbplats? Kontakta oss gärna för en personlig demo.

Kommentarer  Prenumerera på RSS-flöde för kommentarerna
 1. Leo
  Hej
  # 1
  tisdag, 1 maj kl. 00:37
 2. Annelie
  Hej!
  # 16
  söndag, 2 december kl. 12:11
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar