SiteVision-bloggen

Publicerat:

Rätt CMS låter inhouse lyckas

Gå från tanke till handling höjer kreativiteten

Att ständigt fastna i administrativa sysslor eller felsökning tar tid och hämmar kreativiteten på jobbet. Men med rätt publiceringsverktyg höjer du ribban för vad de interna avdelningarna kan klara av.

Chefers arbete består till stor del av att undanröja hinder så att medarbetarna kan arbeta så ostört och effektivt som möjligt. Ett led i det är att tillhandahålla rätt tekniska lösningar så att arbetet går smidigt och avbrott kan undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Öka den interna kompetensen med ett enkelt CMS

Med ett lättjobbat Content Management System ser du till att dina medarbetare kan göra mer, utan att ofta behöva kontakta vare sig support eller extern hjälp för att arbeta med er webbplats.

Det gör att de kan lägga sin tid på att faktiskt jobba med hemsidan, vilket gör att de får mer kunskap kring verktyget. De interna avdelningarna får större kompetens och stöter följaktligen på färre hinder. Det i sin tur skapar större fokus eftersom avbrotten blir färre och man slipper vänta med att genomföra en ändring bara för att man väntar på support. Att kunna gå från tanke till handling på ett snabbt och smidigt sätt skapar en härlig anda internt och höjer kreativiteten.

Kreativitet bäddar för innovation

Att få mer tid och kraft till sysslor som är betydligt mer givande än att svära över teknikstrul lämnar mer plats åt kreativitet, som är viktigt för att driva en organisation framåt och som ligger till grund för innovation. Innovation på företag kan se väldigt olika ut, från lösning av ett specifikt problem till mer storskaliga lösningar. Oavsett vad, så är det svårt att ligga i framkant och konstant förbättra sig om man har dåliga it-lösningar. På det sättet kan ett enkelt och välfungerande publiceringsverktyg bädda för tillväxt på ett företag.

Att fira segrar som vunnits internt är dessutom mycket roligare än de där hjälpen har kommit utifrån. Att stärka kompetensen inhouse kan då också bli ett sätt att stärka sammanhållningen på avdelningen. Alla fördelar kommer givetvis inte som genom ett trollslag, men med färre avbrott och supportärenden får alla medarbetare en smidigare dag och med lite lugn och ro kan många idéer dyka upp.

Lycka till!

Är du nyfiken på hur CMS:et SiteVision kan hjälpa dig att arbeta mer strategiskt och effektivt med din webbplats? Kontakta oss gärna för en personlig demo.

Kommentarer  Prenumerera på RSS-flöde för kommentarerna
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar