SiteVision-bloggen

Publicerat:

Varför svårjobbad externwebb äter tid från digitala team

SiteVision är ett användarvänligt verktyg som de flesta kan förstå

En webbplats som inte håller måttet är i dag ett stort problem och det blir svårt för en organisation att locka besökare såväl som medarbetare.

Att ha en hemsida som underpresterar och är svårjobbad är en katastrof för ett digitalt team, vars verksamhet ofta utgår från just den externa webbplatsen. Det är dit man hänvisar i kommunikationen i sociala medier och fungerar den inte som den ska eller ser tråkig ut så är det inte inspirerande att skicka sina besökare dit.

Samla data inhouse för att förbättra UX

Är din affär digital är det viktigt att ha de digitala funktionerna inhouse och att de fungerar smidigt. De data som en organisation samlar in från sina olika kanaler är ett viktigt underlag för att kartlägga användarresan och på det sättet kunna göra förbättringar i sitt erbjudande och sin kommunikation och kundkontakt. Om det är svårt för det digitala teamet att komma åt data, blir det strategiska förbättringsarbetet lidande. Det kan i sin tur leda till att företaget hamnar i kölvattnet.

Dåligt fungerande it-lösningar skapar stress

It-strul listas i många undersökningar som en av de faktorer som påverkar våra stressnivåer negativt. Onödigt krångliga it-system som skapar avbrott i arbetet tar mycket tid. Det går inte att nog understryka hur viktigt det är att undvika denna sortens merarbete och stress i ett digitalt team.

I och med att webben är en så stor del av ett digitalt teams fokus kan den på egen hand skapa mycket stress om den är svårjobbad. Ett krångligt CMS gör ofta att någon som kanske löst ett problem i verktyget tidigare utses till problemlösaren och de andra i teamet tar en mer inaktiv roll i att försöka förstå sig på verktyget. Det gör rollfördelningen i teamet ojämn och att de andra i teamet blir allt mer osäkra på sin förmåga att arbeta i publiceringsverktyget. De veckorna som problemlösaren är på semester kan bli stressiga för hela teamet, till och med för problemlösaren som kanske känner ett ansvar att kolla läget då och då under sin ledighet. Det är avgörande att alla i teamet känner att de förstår sig på verktyget och dess funktioner samt att alla i det digitala teamet kan hålla webben uppdaterad och arbeta strategiskt för att hela tiden flytta positionerna och användarupplevelsen framåt.

De stora problemen med en svårjobbad webbplats:

  1. Tid. Medarbetare måste lägga sin arbetstid på att lösa problem som inte borde ha uppkommit från första början - bara för att företaget inte har investerat i ett CMS som presterar tillräckligt bra.
  2. Energi. Att medarbetare måste lägga tid på onödiga arbetsuppgifter är oerhört frustrerande och gör att de kanske inte kan utveckla webbplatsen på det sätt som de vill. Det skapar en maktlöshet som kan få medarbetarna att vilja se sig om efter en annan arbetssituation.
  3. Stress. I vår digitala värld finns det många stressfaktorer och arbetsplatser bör arbeta för att motverka de som finns snarare än att skapa nya genom orimliga mängder it-strul.

Är du nyfiken på hur CMS:et SiteVision kan hjälpa dig att arbeta mer strategiskt och effektivt med din webbplats? Kontakta oss gärna för en personlig demo.

Kommentarer  Prenumerera på RSS-flöde för kommentarerna
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar