Arbeta hos oss!


Envison och WebApps i Social Collaboration

OBS!
Projektet är inte längre tillgängligt, de som genomför projeket är utsedda!

Systemutvecklingsprojekt under våren 2018 med envision och WebApps.

Kontoret i Örebro

Om projektet

Syftet med projektet är att utvärdera några av de nya tekniker som är på väg att införas i produkten för att underlätta utvecklandet av ny funktionalitet. De nya teknikerna avser formgivning genom ett HTML- och CSS-baserat ramverk (Envision) samt en ny arkitektur för att skapa funktionalitet via JavaScript ("WebApps" - isomorphic JavaScript).

Projektet kommer också till viss del också att omfatta utbyggnad av SiteVisions API:er för att exponera den data som behövs i funktionerna.

Utvärderingen kommer att genomföras genom att ett antal befintliga funktioner i SiteVisions samarbetsplattform Social Collaboration förnyas genom användande av Envision och WebApps. 

Ni som söker er till projektet bör ha ett brinnande intresse för programmering samt kunskaper inom HTML, CSS, JavaScript och till viss del Java.

Referenser

Envision

SiteVision UI-ramverk för formgivning av webbplatser - liknar "Twitter Bootstrap". Ramverket släpptes som OpenSource under sommaren 2017. Syftet med ramverket är att göra det enklare för våra kunder att hantera utseendet på sina webbplatser. Envision ger också våra kunder ett samlat grepp om utseendet på webbplatsen och goda möjligheter till egen anpassning.

http://envisionui.io/
https://github.com/sitevision/envision

WebbApps

Ny teknik för att bygga ut SiteVision med egenutvecklad funktionalitet som t.ex. integrationer. Tekniken förlitar sig på HTML, CSS och JavaScript som exekveras både på server och klient (isomorphic JavaScript). WebApps har inspirerats av ExpressJS.

https://en.wikipedia.org/wiki/Isomorphic_JavaScript
https://en.wikipedia.org/wiki/Express.js

Social Collaboration

Social Collaboration består av 30-tal moduler som tillsammans gör det möjligt för användare att samarbeta på webbplatser skapade i SiteVision.

Det går att samarbeta kring dokument och projekt, kommentera, tagga och följa vad som händer via statusuppdateringar och aktivitetsflöden. En viktig del är de grupper, öppna eller slutna, som det sociala samarbetet delvis sker genom. Via profilsidor går det att hitta kompetens och interagera med de andra användarna.

Microsoft SharePoint

ABC

Genomförande

Alla som genomför projektarbeten på SiteVision tilldelas en mentor som är insatt i hur produkten fungerar samt de tekniker som projektet omfattar. Även andra personer med specialistkunskap inom relevanta områden engageras vid behov.

Detta projekt kommer att genomförs vid SiteVisions kontor på Drottninggatan i Örebro. Eventuella frågor besvaras av Niclas Hedlund, utvecklingschef på SiteVision AB, niclas.hedlund@sitevision.se.

Ansökan systemutvecklingsprojekt
User informationLediga jobb på SiteVision

Aktuella exjobb

Om SiteVision

SiteVision AB är ett svenskt produktföretag som utvecklar den ledande portal- och webbpubliceringsplattformen SiteVision. Huvudkontoret ligger i Örebro med avdelningar i Stockholm och Göteborg. På huvudkontoret sker också vidareutveckling av produkten, utbildning och support.

SiteVision har ett stort nätverk av samarbetspartners som bidrar med försäljning och anpassning av produkten. Detta ger oss möjlighet att nå kunder i hela Sverige och internationellt.