Arbeta hos oss!


Integration SharePoint och Social Collaboration

OBS!
Projektet är inte längre tillgängligt, de som genomför projeket är utsedda!

Systemutvecklingsprojekt under våren 2018 som innefattar en integration mellan SharePoint och SiteVisions samarbetsplattform Social Collaboration.

Kontoret i Örebro

Om projektet

I SiteVision ingår en funktion för samarbete mellan användare på webbplatser. Funktionen kallas Social Collaboration och innehåller bl.a. en del för hantering och redigering av dokument. En del kunder använder i dagsläget SharePoint som dokumenthanteringssystem och det finns därför ett behov att integrera Social Collaboration med SharePoint.

Integrationen skulle kunna bestå av flera delar där ett exempel skulle kunna vara en möjlighet att publicera dokument från SiteVision till SharePoint när redaktören anser att dokumentet är färdigt. På så sätt kan man dra nytta av SiteVisions lättanvända användargränssnitt när dokumentet tas fram och därefter lagra den slutgiltiga versionen i SharePoint. En annan variant skulle kunna vara att enbart presentera dokumenten från SharePoint i olika listor och låta SharePoint sköta övriga delar.

Förslag på innehåll i projektet:

  • Undersök och utvärdera API:er för integration med SharePoint
  • Implementera en eller flera integrationer som i förlängningen kan användas som en del i Social Collaboration, exempelvis
    • Publicera "färdigställda" dokument från samarbetsgrupper till SharePoint
    • Lista dokument lagrade i SharePoint i samarbetsgrupper
    • Sökning bland dokument lagrade i SharePoint.
    • Synkronisering av dokument lagrade i SharePoint med dokument i samarbetsgrupper

Ni som söker er till projektet bör ha ett brinnande intresse för programmering samt kunskaper inom HTML, CSS, JavaScript och Java.

Referenser

Envision

SiteVision UI-ramverk för formgivning av webbplatser - liknar "Twitter Bootstrap". Ramverket släpptes som OpenSource under sommaren 2017. Syftet med ramverket är att göra det enklare för våra kunder att hantera utseendet på sina webbplatser. Envision ger också våra kunder ett samlat grepp om utseendet på webbplatsen och goda möjligheter till egen anpassning.

http://envisionui.io/
https://github.com/sitevision/envision

WebbApps

Ny teknik för att bygga ut SiteVision med egenutvecklad funktionalitet som t.ex. integrationer. Tekniken förlitar sig på HTML, CSS och JavaScript som exekveras både på server och klient (isomorphic JavaScript). WebApps har inspirerats av ExpressJS.

https://en.wikipedia.org/wiki/Isomorphic_JavaScript
https://en.wikipedia.org/wiki/Express.js

Social Collaboration

Social Collaboration består av 30-tal moduler som tillsammans gör det möjligt för användare att samarbeta på webbplatser skapade i SiteVision.

Det går att samarbeta kring dokument och projekt, kommentera, tagga och följa vad som händer via statusuppdateringar och aktivitetsflöden. En viktig del är de grupper, öppna eller slutna, som det sociala samarbetet delvis sker genom. Via profilsidor går det att hitta kompetens och interagera med de andra användarna.

Microsoft SharePoint

SharePoint är ett stort system som omfattar många delar. Detta projekt avser integration med systemets dokumenthanteringsdel.

https://en.wikipedia.org/wiki/SharePoint#Enterprise_content_and_document_management

Genomförande

Alla som genomför projektarbeten på SiteVision tilldelas en mentor som är insatt i hur produkten fungerar samt de tekniker som projektet omfattar. Även andra personer med specialistkunskap inom relevanta områden engageras vid behov.

Detta projekt kommer att genomförs vid SiteVisions kontor på Drottninggatan i Örebro. Eventuella frågor besvaras av Niclas Hedlund, utvecklingschef på SiteVision AB, niclas.hedlund@sitevision.se.

Ansökan systemutvecklingsprojekt
User informationLediga jobb på SiteVision

Aktuella exjobb

Om SiteVision

SiteVision AB är ett svenskt produktföretag som utvecklar den ledande portal- och webbpubliceringsplattformen SiteVision. Huvudkontoret ligger i Örebro med avdelningar i Stockholm och Göteborg. På huvudkontoret sker också vidareutveckling av produkten, utbildning och support.

SiteVision har ett stort nätverk av samarbetspartners som bidrar med försäljning och anpassning av produkten. Detta ger oss möjlighet att nå kunder i hela Sverige och internationellt.