SUP-studenter sökes till spännande SiteVisionprojekt våren 2021

Kundportal till SiteVision – ditt systemutvecklingsprojekt?

OBS!
Projektet är inte längre tillgängligt.
De studenter som kommer att genomföra projeket är utsedda!

SiteVision ska digitalisera hanteringen av kundinformation. Projektet innebär att skapa en portal från befintlig kundwebb där kunden kan logga in, få en överblick av sitt användande av SiteVision och i viss mån uppdatera uppgifter.

Utvecklarnas arbetsplats

Bakgrund till projektet

Antalet kunder som använder plattformen SiteVision till webbplatser och intranät har ökat kraftigt. Därför har ett behov av att förenkla hanteringen av kundinformation uppstått. Tidigare har allt hanterats manuellt genom e-post och telefonsamtal men nu är tanken att digitalisera processen.

Målsättningen är att skapa en portal där kunderna själva ska kunna logga in och få en överblick kring användandet av produkten. Viss information ska kunna uppdateras, till exempel information om kontaktpersoner, avtalsansvariga och annat som förändras över tid.

Befintlig kundwebb och integrationer

Redan idag har SiteVision en kundwebb där kunderna kan logga in och se information om produkten. Tanken är att bygga vidare på den och skapa ytterligare en yta (portal) där mer personaliserad information ska presenteras och hanteras. Information finns lagrad i flera olika system och en viktig del i projektet är att skapa integrationer mot dessa och sammanställa information på ett ställe.

Så här ska lösningen implementeras

Rent tekniskt ska lösningen implementeras genom att ett antal WebApps och RESTApps utvecklas. Det handlar både om backend-funktionalitet för integration och om funktioner med användargränssnitt som ska användas av kunderna när de besöker portalen.

Hos varje kund finns det olika kategorier av användare. Lösningen behöver därför vara rollbaserad så att olika typer av information kan presenteras beroende av vilken kategori användaren tillhör. Lösningen ska också vara modulärt uppbyggd så att den i efterhand enkelt ska kunna utökas med ny funktionalitet.

Hur ansöker jag?

Du som söker till projektet ska ha ett brinnande intresse för programmering och ett särskilt intresse för JavaScript, HTML och CSS. Är det du? Härligt! Vi ser gärna att projektet genomförs gemensamt av två studenter.

Projektet kommer att genomförs vid SiteVisions schysta kontor på Drottninggatan i Örebro. Har du frågor om projektet, kontakta Niclas Hedlund, utvecklingschef på SiteVision AB, niclas.hedlund@sitevision.se.

Mer information

WebApps och RESTApps

JavaScript-baserade tekniker för att bygga ut SiteVision med egentuvecklad funktionalitet som t.ex. integrationer. WebApps och RESTApps förlitar sig på HTML, CSS och JavaScript som exekveras på både server och klient (isomorphic JavaScript).

https://en.wikipedia.org/wiki/Isomorphic_JavaScript
https://en.wikipedia.org/wiki/Express.js

DataStorage

Klustrad objektdatabas med väl utbyggda API:er för att lägga till, uppdatera och hämta data. Databasen ingår som en del i SiteVision och är därför enkel att använda från både WebApps och RESTApps.

https://developer.sitevision.se/docs/data-storage

Envision

SiteVision UI-ramverk för formgivning av webblösningar. Ramverket liknar Twitter Bootstrap och är släppt som OpenSource. Syftet med ramverket är att göra det enkelt att skapa enhetliga webblösningar oavsett om det handlar om standardfunktioner eller specialutvecklade lösningar.

https://envisionui.io
https://github.com/sitevision/envision

Salesforce

Salesforce är en molnbaserat Customer Relelation Manager (CRM) tjänst som SiteVision använder sig av för hantering av information som rör våra kunder. Tjänsten erbjuder ett omfattande API som kan användas för att hämta ut och presentera information om kunderna.

Topdesk

System för hantering av supportärenden för kunder som använder SiteVision.

Om SiteVision AB

SiteVision AB är ett svenskt produktföretag som utvecklar den ledande portal- och webbpubliceringsplattformen SiteVision. Huvudkontoret ligger i Örebro med avdelningar i Stockholm, Göteborg och Oslo. På huvudkontoret sker också vidareutveckling av produkten, utbildning och support.

Företaget har ett stort nätverk av samarbetspartners som bidrar med försäljning och anpassning av produkten. Detta ger oss möjlighet att nå kunder i hela Sverige och internationellt.