Rosa logotyp för Sitevision

Vägen till den digitala arbetsplatsen

Förändringsarbete och nya arbetsprocesser råder det ingen brist på, men leder det alltid till någon bestående förändring? När du ska byta intranät är det viktigt att förändringen är förankrad och att medarbetare och ledning är involverad. Johan Book från Motivationsbyrån ger i sin e-bok tipsen du behöver för att gå från beslut till uppnådd effekt när du byter intranät.

Om e-boken

I många förändringsarbeten stirrar man sig lätt blind på ny teknik och möjligheterna tekniken innebär. Men i organisationen finns människor med behov; människor och behov du inte får glömma. Johan lyfter frågor du kan ställa dig i ditt förändringsarbete så att teknik och människa kan mötas. Frågor som hjälper dig uppnå effekten du eftersträvar. »Vägen till den digitala arbetsplatsen – ett förändringsprojekt« är boken skriven av Johan i samarbete med IT-företaget SiteVision. Vi känner till utmaningarna ni står inför och jobbar därför tillsammans med duktiga människor för att erbjuda nya perspektiv och insikter.

Bild ur e-boken av Johan Book.

Johan Book,

är kommunikatören och förändringsledaren som ville mer - Han är nu en av Sveriges mest eftertraktade ledarskaps- och verksamhetsutvecklare. Med mångårig erfarenhet av internkommunikation, intranät, ledarskapsutveckling, strategi-genomföranden, förändringsarbeten och skånsk sisu i ryggen utvecklar han sina tankar om vägen till att skapa en digital arbetsplats. På riktigt.

Johan Book.

Ta del av e-boken
»Vägen till den digitala arbetsplatsen
– ett förändringsprojekt«

Ska ni förändra ert intranät? * (obligatorisk)
Ska ni förändra ert intranät?