Svart logotyp för Sitevision

Hur mår Sveriges webbplatser 2020?

Covid-19 har satt käpparna i hjulen för många större webbprojekt under 2020. Detta går att utläsa i årets trendundersökning från Web Service Award "Hur mår Sveriges webbplatser".

Vill du ta del av alla insikter?

SiteVision är för elfte året i rad CMS:et med mest nöjda kunder

Att en webbplats är responsiv innebär att designen anpassar sig efter besökarens enhet. Innehållet skalar om beroende på vilken enhet besökaren har.

96 % har en responsiv webbplats

46 % har en sökansvarig

Nära hälften av alla som svarat på undersökningen berättar att de har någon i organisationen som är ansvarig för sökfunktionen, men endast 29 procent uppger att de arbetar aktivit med webbplatsens sökfunktion.

88 % har rörligt material på webbplatsen

62 % följer upp och utvärderar

Förändringar som görs på webbplatsen följs upp och utvärderas av 62 procent av de som svarat.

91 % av statliga verk och
myndigheter är tillgängliga

Medan 66 procent av de som svarat i rapporten uppgett att de har en tillgänglighetsanpassad webbplats.

Innehållet påverkas av Covid‑19

76 procent uppger att innehållet på webbplatsen påverkats av Covid‑19 och många vittnar om att de idag arbetar mer med webbplatsen än innan som en direkt följd av pandemin.

43 % uppger att det finns tid avsatt för att
kvalitetsgranska nya texter på webbplatsen.

All time high

64 % har rutiner för att säkerställa att informationen
på webbplatsen är korrekt.

Ladda ner ”Hur mår Sveriges webbplatser?”

Det här var bara några av alla nyttiga insikter och kunskap som kom med Web Service Awards trendundersökning “Hur mår Sveriges webbplatser?” 2020. Fyll i formuläret och fortsätt till nästa sida där du laddar ner hela rapporten.

Planerar ni att förändra er webbplats? * (obligatorisk)