Svart logotyp för Sitevision

Hur mår Sveriges intranät 2019?

Årets trendundersökning från Web Service Award innehåller mycket
intressant kunskap om utecklingen av svenska intranät och hur jobbet
med dem ser ut. Tyvärr mår inte intranäten så bra just nu. Den största
anledningen är att de flesta saknar mätbara mål och därför inte blir
prioriterade av ledningen.

SiteVision har för elfte året i rad mest nöjda kunder

72 %

jobbar mindre än halvtid
med intranätet

64 %

har fler redaktörer än en

34 % har mätbara mål

De mätbara målen har ökat från 26 procent (2018) till 34. Av de som har mätbara mål uppger var fjärde att de inte rapporterar hur de ligger till mot målen. Frågan är då vad de har för något värde?

2 av 5 har tillräckligt med resurser för att driva
intranätet

66 % tycker att webben är prioriterad av ledningen

Med tydliga syften och mätbara mål kan du följa upp och visa på vilka resultat intranätet ger – och vad som behövs för att ta det steget vidare.

52 % uppger att det sker stora förändringar

De som ska göra stora förändringar (utan att bygga om helt) strukturerar oftast om innehållet, tillgänglighetsanpassar, utvecklar nya funktioner eller designar om. 34 procent byter publiceringsverktyg.

Fler än 1 av 4 ska bygga om intranätet helt

Positiva nyheter är att många ser över sina intranät. Fler än hälften av
intranäten kommer att få sig ett rejält lyft – eller göras om helt – under 2020.

”Intranätansvariga måste hitta sätt att lyfta intranätens
status internt.”

Svart sökikon

Bara 45 % har en bra sökfunktion

Samtidigt är det bara 21 procent som jobbar aktivt med sökverktyget. Intranät innehåller ofta mycket information och det händer att besökarna uppfattar strukturen som rörig. Då blir sökfunktionen en livlina. Den borde få mer kärlek.

Ladda ner ”Hur mår Sveriges intranät 2019?”

Det här var bara några av alla nyttiga insikter och kunskap som kom med Web Service Awards trendundersökning “Hur mår Sveriges intranät 2019?". Fyll i formuläret och fortsätt till nästa sida där du laddar ner hela rapporten.

Planerar ni att förändra ert intranät? * (obligatorisk)