Extramaterial SiteVision 4.2

Behörighetsförändringar

I SiteVision 4.1 har vi gjort en del förändringar av rättigheter. Vissa rättigheter har bytt namn och andra har tillkommit eller förändrats. Här är listan som ger dig koll på läget!

Namnförändringar

Tidigare namn
Nytt namn

Publicera omgående

Publicera direkt

Kontrollera även underliggande vid länkkkontroll

Rekursiv länkkontroll

Visa sidmallar

Visa mallar

Skapa länk

Skapa länksida

Skapa länkad layout

Lägg till länkad layout

Skapa layout

Lägg till layout

Hantera webbplatsfärger

Hantera färger

Skapa tabell utan tabelltyp

Hantera tabell

Hantera egenskaper för webbplats

Hantera webbplatsinställningar

Hantera egenskaper för server

Hantera serveregenskaper

Exportera och importera sidor

Använda export och import

Hantera grids

Hantera responsiv webb

Ändrade rättigheter

Skapa gridrader och spalter

Från och med SiteVision 4.1 kan du som har behörigheten "Skapa gridrader och spalter" även lägga till grids. Rättigheten innehåller funktionerna för att lägga till grid, gridrad och gridspalt.

Hantera element i head

I och med SiteVision 4.1 behöver du behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare" för att skapa och ändra tillägg. Det gäller både i det klassiska och nya redigeringsläget.

Nya rättigheter

Använda utökad bildredigering

Bildredigering i alla ära, men ofta är originalbilden bäst. Med rättigheten "Använda utökad bildredigering" begränsar eller tilldelar du möjligheten att redigera en bild i bildmodulen. Bildredigeringen gäller inställningarna Färgsättning och Filter.

Hantera användare (Social Collaboration)

Nytt i SiteVision 4.1 för Social Collaboration är att du som har behörigheten Hantera sociala användaridentiteter nu kan inaktivera/aktivera användaridentiteten. Du kan även välja om identiteten ska visas eller döljas i sökresultat.

Nya moduler

Bildspel

Responsiva bildspel är en efterlängtad funktion som nu äntligen finns i SiteVision. Modulen bildspel har fräschats upp både vad gäller funktioner och inställningar.

Video

Nu kan du visa video på din webbplats direkt via filarkivet i SiteVision. Du slipper krångla med externa videokällor där du behöver ladda upp videon för att sedan bädda in i SiteVision.

Bokmärkta inlägg (Social Collaboration)

Med den nya modulen Bokmärkta inlägg kan du spara specifika inlägg i aktivitetsflöden i Social Collaboration. Det är smart funktion för om du vill läsa något senare, eller spara undan inlägget för framtiden.

Skapa dokument (Social Collaboration)

 Nu kan du skapa Word- och Exceldokument direkt i SiteVision. En perfekt funktion för mötesprotokoll och andra återkommande dokument.

Följare (Social Collaboration)

Modulen Följare visar de personer som följer en användare. Du kan med fördel placera modulen i anslutning till modulen Kontakter, eftersom de har ett motsatsförhållande.