Extramaterial SiteVision 4.1

A/B-tester

Ett av det mest effektiva verktyg som finns för att nå fram med informationen på din webbplats, är att använda dig av ett eller flera A/B-test. Nu finns funktionen i SiteVision.

Med A/B-testning skapar du två olika alternativ för till exempel en knapp eller rubrik. Testet utförs på ett urval av besökarba och du kan snabbt och enkelt få statistiskt underlag för vilket alternativ som fungerar bäst och kan utifrån det skapa förbättringar och förändringar.

Funktionen för A/B-testning bygger på att du analyserar dina resultat i Google Analytics. De olika alternativen ställer du in som vyer som du gör de olika inställningarna för.

Läs mer om A/B-test på hjälpwebben.

Aktivera A/B-test