Extramaterial SiteVision 4.1

Administrationsläge för servern

I SiteVision 4.1 finns ett helt nytt administrationsläge för dig som är serveransvarig. Här hittar du bland annat en översikt, loggar, inställningar för klustrade miljöer, webdav och jmx.

I det nya administrationsläget hittar du det som tidigare fanns under Egenskaper på SiteVision Server. Inställningarna och övervakningen har moderniserats för och förbättrats. I administrationsläget hittar du bland annat en gemensam händelselogg för systemhändelser och möjlighet att testa serverns skrivhastigheten.

Läs mer om administrationsläget på hjälpwebben.

Åtkomst

Du kommer åt det nya administrationsläget genom att surfa till <webbplatsadress>/admin och logga in med systemkontot. Det är till för dig som behöver göra övergripande inställningar för SiteVision-servern.

Livelogg

Liveloggen (/editor/log) för server.log flyttat till <webbplatsadress>/admin/log.

Du som saknar åtkomst till systemkontot kan se loggning för en webbplats via <webbplatsadress>/admin/log. För att se loggen behöver du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare".

Administration av noder

Från och med SiteVision 4.1 finns inställningar för kluster via <webbplatsadress>/admin/cluster. Du kan övervaka CPU, minne och diskanvändning per klusternod och administrera klustret; se systemhändelser för samtliga klusternoder; ta back up; göra sökningar mot Cassandra; hämta JMX-information och ta tråddump.