Extramaterial SiteVision 4.1

Formatmallar och webbplatsfärger​

I och med version 4.1 flyttar inställningarna för formatmallar och webbplatsfärger till det nya redigeringsläget. Du hittar inställningarna via Webbplatsinställningar och panelen Färger resektive Formatmallar.

Färger

Under panelen Färger ställer du in färger som ska användas på webbplatsen. Nytt för SiteVision 4.1 är att du även kan ange hur genomskinlig färgen ska vara med hjälp av ett värde för opacitet.

Läs mer om Färger på hjälpwebben.

Inställning för att lägga till färg

Formatmallar

Inställningarna för formatmallar på webbplatsen har blivit tydligare och enklare att hantera i och med SiteVision 4.1. Via förhandsgranskningen kan du se hur formatmallen ser ut allt efter som du gör nya inställningar och förändringar.

Läs mer om Formatmallar på hjälpwebben.

Grundinställning för webbplatsen

För att separera BODY från övriga formatmallar har inställningen fått en egen avgränsad del.

Information och förhandsgranskning

Du kan enkelt se information om formatmallen och förhandsgranska den direkt. Markera formatmallen i listan och för att se information och förhandsgranskning.