Extramaterial SiteVision 4.1

Optimerade bilder för mindre skärmar

Responsiva bilder har funnits sedan SiteVision 3, men från och med SiteVision 4.1 levererar SiteVision en nedskalad version av bilden som är anpassad till besökarens enhet. Det ger förbättrad prestanda både för besökaren och på servern.

Optimerade bilder hittar du i modulerna Bild, Slumpad bild, Nyheter, Blogg, Länklista och Bildspel. Webbplatsen måste vara byggd med responsiva mallar. Funktionen bygger på att en bild inte bara får "src" i koden utan även "srcset" som innehåller den nedskalade versionen. Optimerade bilder går att komma åt via det publika API:et (ImageRenderer).

För dig som har behörighten "Hantera funktioner för utvecklare" finns en extra kryssruta under inställningarna på bildmodulen. Där kan du välja att avaktivera optimeringen.