Extramaterial SiteVision 4.1

Redigera dokument

I och med SiteVision 4.1 har vi gjort om den bakomliggande tekniken för att redigera dokument i Social Collaboration. För dig innebär det att funktionen har blivit stabilare eftersom du inte längre behöver ha någon plugin på datorn.

I samband med förändringen av direktredigering av dokument har vi varit tvugna att justera systemkraven. Från och med SiteVision 4.1 kan du endast redigera med programvara från Microsoft Office (Word, Excel).

Du kan fortfarande låsa ett dokument, ladda ner det, göra förändringar i t.ex. Libre Office eller Open Office och sedan ladda upp dokumentet igen.

Och vet du vad? Nu kan också du som loggar in via SAML redigera dokument direkt.