Extramaterial SiteVision 4.1

Responsiva formulär med nya inställningar

En nyhet i SiteVision 4.1 är responsiva formulär där du bland annat kan lägga fält i kolumner, välja inmatningstyp för att ge användaren rätt tangentbord i telefonen och få snyggare varningar om obligatoriska fält.

Sättet du skapar formulär på i SiteVison har moderniserats och förenklats i och med SiteVision 4.1. Vi har rensat upp bland begreppen och ersatt "fråga" med "fält". Du kan lägga flera fält på samma rad, ha olika antal fält per rad och ange en beskrivning för inmatningsfälten som hjälper besökaren. Om fälten hamnat i fel ordning kan du enkelt flytta dem genom att "dra och släppa" fälten i inställningarna.

 

För att den som fyller i formuläret ska ska mötas av en så trevlig upplevelse som möjligt är formulären självklart responsiva och anpassar sig efter tillgängligt utrymmet. Genom att ange inmatningstyp för textfält får den som fyller i formuläret automatiskt upp ett anpassat tangentbord på mobila enheter. Det innebär till exempel att nummersatsen kommer visas för telefonnummer.

Läs mer om formulär på hjälpwebben.

Formulär skapade i nya redigeringsläget

Nyskapade formulär kan du bara redigera i det nya redigeringsläget. De blir automatiskt responsiva och anpassar sig till besökarens skärm.

Formulär skapade i klassiska redigeringsläget

För att kunna dra full nytta av det nya redigeringsläget och responsiva formulär behöver gamla formulärmoduler konverteras. Efter konverteringen kan formuläret få ändrat utseende för besökaren. Utseendeförändringarna kan ske om modulen har egen CSS eller andra egna utseendeinställningar. Det viktiga är dock att inga förändringar av formulären sker för besökare förrän du är redo.

Konvertera formulär skapade i det klassiska redigeringsläget

  1. Kontrollera om det finns några inställningar för egen CSS eller någon CSS-klass
  2. Spara en version av sidan som du kan återta om du får utseendeförändringar efter konvertering.
  3. Dubbelklicka på modulen i det nya redigeringsläget. Du ser en dialogruta med inställningar för modulen.
  4. Klicka på fliken Utseende.
  5. Kryssa i kryssrutan "Använd det nya formulärutseendet".
  6. Klicka OK.

Att göra

  1. Gå igenom formulär som finns på webbplatsen och göra dem responsiva