Extramaterial SiteVision 4.1

Sidaktivitet

Funktionen Sidaktivitet ger dig snabbt en överblick över vad som hänt med en specifik sida den senaste tiden. Du kan även skriva en kort kommentar om något du gjort på sidan.

Sidaktivitet

Du hittar ikonen för sidaktivitet längst upp till höger i verktygslisten. Funktionen för sidaktivitet ger dig information om förändringar som någon gjort med sidan. De här aktiviteterna loggas, förutom kommentarer:

 • Ändrad sida
 • Publicerad sida
 • Avpublicerad sida
 • Schemalagd publicering
 • Schemalagd avpublicering
 • Skapad version
 • Återtagen version
 • Borttagen version
 • Flyttad sida
 • Mallbyte
 • Arbetsflöde startat
 • Arbetsflöde åtgärdat
 • Arbetsflöde avbrutet
 • Arbetsflöde omstartat