Extrameterial SiteVision 4.1

Uppdelning av Tillägg i HEAD

En stor förändring i SiteVision 4.1 är förändringen av funktionen för "Tillägg i head". Den tidigare möjligheten att ärva tillägg från huset till resten av sidstrukturen är ersatt. Nu följer tillägg med från mallar till sidor och artiklar. Du kommer även märka att vi har delat upp tilläggen i sex olika paneler och att du kan skapa JavaScript-tillägg både i BODY och HEAD.

Förändringen av arv påverkar "CSS-tillägg" och "JavaScript-tillägg". Från och med SiteVision 4.1 sker arvet inte längre i strukturen för sidor. Istället följer tillägg som finns i mallar med till sidor och artiklar. Det skapar ett mer korrekt beteende eftersom tilläggen nu endast skrivs ut på de sidor där de behövs.

Det man lägger i mallstrukturen slås ihop. De "gamla" HEAD-elementen som man lägger i sidstrukturen slås inte ihop...

Du kan alltid se om och vilka tillägg som ärvs från mallen på en sida eller artikel.

Läs mer om CSS-tillägg på hjälpwebben

Läs mer om JavaScript-tillägg på hjälpwebben

Lokala tillägg

Med lokala tillägg kan du göra tillägg för CSS, RSS och/eller JavaScript på en sida. Tillägget gäller bara för den sidan och går inte att ärva vidare i strukturen. SiteVision slår ihop lokala CSS- och JavaScripttillägg till minifierade filer i onlineläget.

Du kan välja mellan "Lokala CSS-tillägg" , "Lokala JavaScript-tillägg" och RSS .

Läs mer om Lokala CSS-tillägg på hjälpwebben

Läs mer om Lokala JavaScript-tillägg på hjälpwebben

Läs mer om RSS som tillägg i HEAD

Kodtillägg

Kodtillägg är "undantaget som bekräftar regeln" eftersom det fungerar som i tidigare versioner av SiteVision. Tillägget ärvs i sidstrukturen och inte från mallar till sidor/artiklar. Kodtilägg kan du använda för att till exempel lägga till "tracking-kod" på din webbplats.

Läs mer om Kodtillägg på hjälpwebben

Tillägg i HEAD skapade i tidigare versioner

De Tillägg i HEAD som skapades innan uppgraderingen till SiteVision 4.1 kan du redigera i det klassiska redigeringsläget. För de tilläggen fungerar arvet oförändrat även efter uppgraderingen.

Ny behörighet

I och med SiteVision 4.1 behöver du behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare" för att skapa och ändra tillägg.