Information SiteVision 5.0.1

Förbättringar och ny funktionalitet

Moduler

Skript

 • [SV-27677] Aktivering av säker skriptkörning (sandbox) vid redigering eller skapande av ny skriptmodul
 • [SV-27690] Aktivering av säker skriptkörning (sandbox) vid förändring av JavaScript-fil som används av skriptmodul
 • [SV-27715] Byte till skriptmotorn Rhino (om Nashorn används) vid förändring av skriptmodul

En mer utförlig beskrivning av vad säker skriptkörning (sandbox) finns här.

Utvecklarrelaterat

 • [SV-27655] Utilities i API:et för message digest (MD5, SHA-1, SHA-256 och SHA-512)
 • [SV-27665] Backa förändring av söksorteringsordning som gjordes till SiteVision 5 (SV-26008)

Övrigt

 • [SV-27272] Möjlighet att skriva filer till kluster med no-downgrade-policy

Buggrättningar

Redigeringsläget

 • [SV-27609] Skicka pushnotis till mobilappen vid publicering kräver behörighet för detta på hela webbplatsen
 • [SV-27676] Det går att skapa nya moduler trots att dessa inte finns med redaktörens roll
 • [SV-27675] Det går att redigera moduler trots att behörighet saknas till modulen

Moduler

Sök, Sök (facetterad)

 • [SV-27645] Sökresultat placeras fel för sökmoduler på webbplatser som inte använder Social Collaboration

Utvecklarrelaterat

 • [SV-27641] Fil- och bildresurser i WebApps/RESTApps hanteras inte korrekt om de saknar filändelse
 • [SV-27654] ImageRenderer och ImageLinkRenderer kan leda till valideringsfel eftersom attribut inte alltid stängs korrekt
 • [SV-27646] Skript som kastar Error får Sandbox-problem när skriptet sedan fångar detta
 • [SV-27668] Java-klasser som genereras implicit via en Javascript-function tillåts inte i Sandbox
 • [SV-27670] När man har en bugg eller kodar naivt i en WebApp/RESTApp kan man få Sandbox-fel på det Exception som faktiskt kastas

Övrigt

 • [SV-27615] IDP-initierad inloggning gör fel redirect efter uppgradering av OIOSAML till version 2.0.9


Datum för publicering: 2019-06-13