Redigera innehåll i Vyer​

Anpassade vyer ersätts i SiteVision 4 av Vyer. Anpassat innehåll går därför, från och med uppgraderingen till SiteVision 4, endast att nå från det nya redigeringsläget. Det innebär, under en övergångsperiod, att du behöver göra en liten "work around" för att redigera de moduler som ännu inte finns i SiteVision 4.

Vyer är ett helt nytt sätt att hantera anpassat innehåll och bygger på regler, baserade på kriterier, som kopplas ihop med vyer i redigeringsytan. Varje vy visas direkt i innehållsträdet och du kan lätt och smidigt bläddra mellan de olika vyerna där eller via en karusell i redigeringsytan.

1. Idenitifiera modulen

Gå in i det nya redigeringsläget och leta fram vyn med modulen som du vill redigera. Dubbelklicka på modulen i Innehållsrutan. Har du tur så kan du redigera den i SiteVision 4, om inte så fortsätt till steg 2.

Starta det klassiska redigeringsläget

Dubbelklicka modulen du vill redigera. Om du får upp en rutan med information om att modulen endast finns i det klassiska redigeringsläget kan du gå vidare till steg 2.

2. Gör modulen tillgänglig

Eftersom innehållet i en vy endast går att nå från det nya redigeringsläget i SiteVision 4 så behöver du flytta ut modulen utanför vyn. Det gör du genom att ta tag i modulen med muspekaren och dra den så den ligger ovanför layouten med gubben (vyn).

Flyttad modul

3. Byt till klassiska redigeringsläget

Klicka på knappen Klar i sidolisten för att ta dig till onlineläget.

Klar i sidolisten

I onlineläget håller du in shift-tangenten samtidigt som du klickar på pennan i Redaktörsmenyn. Du kommer då in i det klassiska redigeringsläget.

4. Öppna inställningarna för modulen

I det klassiska redigeringsläget kan du redigera modulen. Det gör du genom att klicka på den, precis som i SiteVision 3.

Öppna inställningen för modulen

När du gjort de inställningar du vill i modulen sparar du den genom att klicka på disketten i Verktygslisten längst upp i redigerngsytan.

5. Lägg tillbaka modulen i vyn

För att lägga tillbaka modulen i vyn behöver du gå in i det nya redigeringsläget igen. Det gör du genom att klicka på gröna knappen i det klassiska redigeringsläget för att gå online. Klicka sedan på pennan i redaktörsmenyn, utan att hålla inne shift-tangenten.

Leta sedan på modulen, markera den med muspekaren och dra den så den hamnar i vyn där den låg från början. Klart!

Flytta tillbaka modulen till vyn

Tips!

Använd dig av länkad modul för att slippa flytta modulen och hoppa mellan de två redigeringslägena. Det underlättar när du ska göra flera inställningar efter varandra och vill se resultatet löpande.

Gör så här:

Skapa en tillfällig sida där du lägger din modul (klipp ut och klistra in via högerklick). Lägg till en länkad modul i vyn på "originalsidan" i vilken du pekar ut den länkade modulen på den tillfälliga sidan. Gör inställningarna och se förändringarna direkt på din sida. När du sedan är klar klipper du ut modulen från den tillfälliga sidan och lägger in den i vyn. Ta bort den tillfälliga sidan.

Datum för publicering: 2015-06-22