Blogg

Webbplatser som räddar världen?

Del 3: Språkliga riktlinjer för begripliga webbplatser 

Alla vill väl bidra till FN:s globala mål? Även om målen är formulerade utifrån en nödsituation så påverkar de också verksamheter i lilla, trygga Sverige.

Den här bloggen handlar om organisationen ABC och hur deras arbete med webbplatsen bidrar till FN:s globala mål. Del 3 berättar om hur ABC arbetar med det språkliga uttrycket på webbplatsen. Del 1 handlade om hur ABC tog kontroll över innehållet på webbplatsen och del 2 om hur ABC utnyttjade webbsidornas form för att göra webbplatsen sökbar och lättillgänglig för alla.

Del tre av Språkkonsulternas bloggserie "Webbplatser som räddar världen?"

Del 3: Språkliga riktlinjer för begripliga webbplatser

Det är många medarbetare som skriver texter till ABC:s webbplats. Projektgruppen kan se att många texter är bra, medan andra har brister. Framför allt ser de också att texterna är väldigt olika. Här behövs fler riktlinjer, och nu är det dags för riktlinjer för att skriva konsekvent, begripligt och för rätt konvertering.

Även rollfördelningen behöver bli tydligare. Vem bestämmer hur språket på ABC ska se ut? Hur ska ABC ”låta” på webben?

Projektgruppen resonerar och kommer fram till att det är webbredaktörerna som vet mest om språk och text. Det är också de som lägger sista handen vid det innehåll som publiceras. Därför bör de ta fram riktlinjer för språket. Till en början bör webbredaktörerna också granska alla webbsidor innan de blir publicerade.

Webbredaktörerna bestämmer sig för att formulera tre regler som alla som skriver texter för webbplatsen ska följa:

 1. Tilltala besökarna med ”du”.
 2. Skriv aktivt.
 3. Använd begripliga ord.

De är noga med att slå fast att riktlinjerna är till för att skriva på jobbet. Hur medarbetarna skriver på jobbet är ju inte vars och ens ensak, utan ABC:s. Riktlinjerna ska hjälpa medarbetarna att skriva enhetligt och så att det hjälper ABC att nå ut med sina budskap och ha framgång med sin verksamhet.

Språkliga riktlinjer för ett konsekvent och inkluderande språk

I riktlinjerna ger de skribenterna exempel och förebildstexter för att underlätta. De vet att långt ifrån alla har stött på uttryck som ”direkt tilltal” och ”aktivt språk” tidigare. Nästan alla medarbetare är ju bra på helt andra saker än språk, även om många av dem är duktiga skribenter.

Tilltala besökarna med “du”

Projektgruppen på ABC har förstått att du-tilltal ofta är bra på en webbplats som vänder sig till ”alla”. De har också kommit fram till att du-tilltal kan hjälpa alla som skriver på ABC att hitta enkla, direkta och slagkraftiga formuleringar. De formulerar om med du-tilltal och direkta uppmaningar där de tycker att det passar, och använder några av formuleringarna som exempel i riktlinjerna.

SKriv så här

Skriv inte så här

Du får många fördelar som medlem hos ABC. Till exempel kan du söka stipendier för kompetensutveckling.

Ett medlemskap hos ABC innebär många fördelar. Stipendier kan till exempel sökas för kompetensutveckling.

Gör något enkelt men värdefullt. Bli medlem!

Medlemskap ger många fördelar. Att ansöka är enkelt.


Skriv aktivt

I många av texterna på ABC:s webbplats var det svårt att se vem som skulle göra vad. Projektgruppen formulerade om med verben i aktiv form så att ansvarsfördelningen framgår tydligt.

Skriv så här

Skriv inte så här

Registrera dig här så skickar vi vårt nyhetsbrev till dig varje månad.

Vårt nyhetsbrev distribueras efter registrering.

Ledningen reviderade nyligen ABC:s policy för utveckling. Då reviderade vi på utvecklingsenheten samtidigt våra planer för nästa år.

I samband med att policyn reviderades lades planer till om utveckling under nästkommande år.


Nu är det lättare för webbplatsens besökare att förstå vem som gör vad, och om de själva ska göra något. Chansen är större att de stannar kvar på sidan om de inte måste jobba så hårt för att förstå vad som händer.

Använd begripliga ord

Även om ABC:s verksamhet inte är extremt abstrakt eller svår att förstå, så finns det en del fackuttryck som medarbetarna gärna använder. På webbplatsen har det dessutom smugit sig in en del juridiska fraser från det regelverk som de lyder under. Projektgruppen förstår att det här är ett problem för många besökare. De tar fram en kort ordlista som ska hjälpa medarbetarna att uttrycka sig enklare.

Skriv så här

Skriv inte så här

Vi bestämmer hur mycket ersättning du ska få när vi har fått dina uppgifter om anläggningen: vad för sorts anläggning det är, hur gammal den är och hur sliten den är.

Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick.

Skicka alltid med kvitton som visar vilka kostnader du har haft.

Du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton.

Färdiga riktlinjer?

Nu finns det riktlinjer för både innehåll, struktur och språk på ABC. Är arbetet med webbplatsen färdigt då? Nej, nu är det dags att planera och etablera en förvaltning, alltså en organisation som arbetar för att hålla riktlinjerna aktuella och relevanta. Förvaltningsorganisationen ansvarar också för att informera och utbilda. De ser till exempel till att alla nyanställda får information om att riktlinjerna finns, och alla som ska bidra till webbplatsen får utbildning.

ABC drar nytta av den engagerade projektgruppen och den kompetenta webbredaktionen som har varit med och arbetat fram riktlinjerna. De får nu ingå i den långsiktiga förvaltningsorganisationen, som blir en del av ABC:s ordinarie kvalitetsarbete.

Genom att införliva webbplatsens förvaltningsorganisation i det ordinarie kvalitetsarbetet försäkrar de sig om att de förändringar som de har genomfört blir bestående – med hjälp av riktlinjerna som de har tagit fram.

Med språkliga riktlinjer kan du bidra till de här målen

Alla sidor ABC:s webbplats har nu begripligt språk. Men vilka av FN:s globala mål har projektgruppen bidragit till när de skrev om texterna?

 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  Med begripligt språk ökar ABC konverteringen. De testar olika versioner av sina texter med AB-tester. Det hjälper dem att välja formuleringar och funktioner som har den effekt på användarna som de önskar.
 • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
  Webbplatsen är nu möjlig för alla förstå, oavsett funktionsförmåga, eftersom språket är begripligt och onödiga läshinder är borttagna.

Det här var tredje delen i bloggserien om Aktiebolaget ABC. Gå gärna tillbaka till del 2 som handlade om formgivningen av webbsidorna på webbplatsen. Och missa inte del 1 om hur ABC tog kontroll över innehållet på webbplatsen.

Nyfiken på Språkkonsulterna?

Prenumerera på Språkkonsulternas språkbrev och lär dig mer om språk och kommunikation.

Läs om Språkkonsulternas tjänster. Om du beställer under 2022 får du 10 procents rabatt på ordinarie pris. Tala om när du beställer att du har läst vår blogg.

Taggar

Dela

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Prenumerera gärna på Sitevisions nyhetsbrev

  Du får stenkoll på nya funktioner i Sitevision, vad som händer hos oss och en hel bunt med tips. Tanken? Att göra ditt jobb med webben smart, smidigt och skoj.

  CMS för
  intranät

  Öka engagemanget och stärk arbetsplatskulturen med ett socialt intranät.

  Snabbt i gång med startklara mallar

  Samla styrkorna – integrera andra system

  Säker och svensk molntjänst

  Alltid nära i mobilappen

  Användarvänligt och webbaserat gränssnitt

  CMS för
  webbplatser

  Skapa engagerande webbplatser med den digitala upplevelsen i fokus från start till mål.

  Personalisera mera

  Webbanalys direkt i gränssnittet

  Enkelt att bygga tillgängligt

  Säker och svensk molntjänst

  Användarvänligt och webbaserat gränssnitt

  Digital samarbetsplattform

  Samla din organisations digitala verktyg med Sitevision som digital samarbetsplattform.

  Videokonferens, livestreaming och chatt

  Dokumenthantering med samredigering

  Federation med Matrix

  Tillgänglighet enligt WCAG AA

  All data lagras inom EU

  Läs bloggen De är Sitevisions Most Valuable Professionals 2022 Läs bloggen Webbplatser som räddar världen? Del 2: Riktlinjer för tydliga länkar, rubriker och listor

  Sveriges mest enkla och omtyckta CMS

  Boka demo och upptäck alla möjligheter

  Under en demo får du se exempel på vad du kan göra i Sitevision – och hur enkelt det är att skapa innehåll. Prova på produkten, få svar på dina frågor och upptäck en värld av möjligheter.

  Följ (med) oss

  PRENUMERERA PÅ VÅRT Nyhetsbrev