Blogg

Integration av AI i Sitevisions redaktörsgränssnitt

Hur kan AI hjälpa redaktörer och besökare på din sajt? Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Van Hoa Nguyen på HiQ är Sitevision Most Valuable Professional 2023 och gästar vår blogg för att berätta om en kommande integration till Sitevision.

En ikon i lila mot rosa bakgrund 

Ingen har väl sagt att skrivandet ska vara lätt? Särskilt inte när idétorka och dålig fantasi spelar in. När du dessutom har krav på dig att upprätthålla en viss kvalitet, och samtidigt säkerställa läsbarheten för olika typer av användargrupper, kan det kännas som en enorm uppförsbacke innan du ens har skrivit första ordet.

En coach i innehållsskapandet

Föreställ dig då att du har en assistent som sitter vid sidan om dig och agerar bollplank och coach för dig i ditt innehållsskapande. En assistent som kan korrekturläsa och rätta dig när du i stress råkar skriva fel. Någon som stöttar dig och kommer med tips när du känner att du har noll inspiration. Någon som hjälper dig skriva ihop en text när du har bråttom.

För användare med funktionsnedsättningar kan den här assistenten vara ovärderlig och en möjlighet att delta på lika villkor som kollegorna. Statistik visar på att mellan 10–30 procent av Sveriges befolkning Länk till annan webbplats. har någon form av funktionsnedsättning. Den här typen av hjälpmedel kommer att bli allt mer efterfrågade.

AI som redaktörsassistent

Vi i Sitevision-teamet på HiQ Länk till annan webbplats. är just nu i processen att hitta och ta fram roliga lösningar på hur vi på bästa sätt kan integrera AI som en redaktörsassistent i Sitevision. Vi tänker oss en assistent som Clippy i Microsoft Word fast en smartare, mer hjälpsam assistent – och någon som du kan tala med.

Vi kan se följande nyttor med en integrerad AI-assistent i redaktörsgränssnittet:

 • Ökad effektivitet
  • Minskar tiden som spenderas på att ta fram utkast, vilket i sin tur gör att redaktörer kan fokusera på fler och andra uppgifter.
  • Möjligheter till att skriva korta och innehållsrika texter, vilket kan upplevas som svårt utan hjälpmedel. Med stöd av AI är det betydligt enklare.
 • Förbättrad kvalitet
  • Minskar grammatiska fel och hjälper till i meningsuppbyggnad – vilket i sig ökar läsbarheten.
  • Tar fram lättlästa sammanfattningar av långa texter, vilket tillgängliggör innehåll för användare med bland annat kognitiva funktionsnedsättningar eller dyslexi.
  • AI kan även hjälpa till med att föreslå nyckelord, metabeskrivningar och rubriker som är optimerade för SEO, vilket förbättrar innehållets synlighet och räckvidd.
 • Förbättrad kreativitet
  • AI kan ge en kreativ boost genom att föreslå nya idéer och perspektiv som redaktören kanske inte har övervägt.
  • Den kan hjälpa till med brainstorming med hjälp av några få nyckelord.
  • Du kan få en analys av rytmen i texten och få förslag på hur du kan anpassa ditt skrivande för att skapa mer dynamiskt och engagerande innehåll.
 • Gör innehållsskapande mer tillgängligt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar
  • Tal-till-text kan underlätta för redaktörer med läs- och skrivsvårigheter som till exempel dyslexi.
  • Grammatikkontroll och stavningskontroll
   • AI kan hjälpa användare med dyslexi genom att automatiskt korrigera stavfel och grammatiska fel, vilket minskar den kognitiva belastningen och frustrationen som personer annars kan uppleva vid innehållsskapande.
  • AI-driven prediktiv text (föreslår hur påbörade ord ska avslutas) och autokomplettering kan hjälpa användare med motoriska funktionsnedsättningar och användare som av andra anledningar har svårt att skriva (en tillfälligt gipsad arm till exempel). Det kan vara ett uppskattat hjälpmedel som gör skrivprocessen snabbare och mindre fysiskt krävande.

Utmaningar och möjligheter

Även om AI för med sig massor av fördelar finns det såklart också utmaningar som vi behöver hantera innan vi kan börja integrera och använda AI.

Dessa integrationer kräver oftast teknisk expertis, vilket också oftast innebär en högre initial investering. Förutom det initiala arbetet krävs det också löpande underhåll och nödvändiga uppdateringar för att säkerställa att funktionaliteten är och förblir optimal.

Vi ser däremot att en integrering av AI i Sitevisions redaktörsgränssnitt har en enorm potential för att revolutionera det redaktionella arbetet. Förbättrad tillgänglighet är inte bara en fråga om att göra innehållet tillgängligt för en bredare publik – det innebär också att ge redaktörer med olika funktionsnedsättningar möjlighet att delta fullt ut i skapandet av innehåll.

Sist men inte minst är det är dock viktigt att tänka på att AI-integrationerna behöver ses som ett verktyg och något som behöver balanseras med mänsklig övervakning för att säkerställa kvalitet och fakta. Men – lyckas vi förbättra innehållskvaliteten, öka kreativiteten och bistå med verktyg som stödjer en bredare användargrupp – kan AI bli ett roligt och ovärderligt verktyg för redaktörer.

Prenumerera gärna på Sitevisions nyhetsbrev

Du får stenkoll på nya funktioner i Sitevision, vad som händer hos oss och en hel bunt med tips. Tanken? Att göra ditt jobb med webben smart, smidigt och skoj.

Taggar

Dela

CMS för
intranät

Öka engagemanget och stärk arbetsplatskulturen med ett socialt intranät.

Snabbt i gång med startklara mallar

Samla styrkorna – integrera andra system

Säker och svensk molntjänst

Alltid nära i mobilappen

Användarvänligt och webbaserat gränssnitt

CMS för
webbplatser

Skapa engagerande webbplatser med den digitala upplevelsen i fokus från start till mål.

Personalisera mera

Webbanalys direkt i gränssnittet

Enkelt att bygga tillgängligt

Säker och svensk molntjänst

Användarvänligt och webbaserat gränssnitt

Sveriges mest enkla och omtyckta CMS

Boka demo och upptäck alla möjligheter

Under en demo får du se exempel på vad du kan göra i Sitevision – och hur enkelt det är att skapa innehåll. Prova på produkten, få svar på dina frågor och upptäck en värld av möjligheter.

Följ (med) oss

PRENUMERERA PÅ VÅRT Nyhetsbrev