Rapport: Kartlegging av CMS i offentlig sektor

Rapport: Kartlegging av CMS i offentlig sektor

Les den unike rapporten fra det uavhengige undersøkelsesselskapet AQ Analys, som har gjennomført en kartlegging innen offentlige virksomheter om hvilke faktorer som er viktige ved valg av publiseringsverktøy og tilfredsheten med de ulike verktøyene.