Ta eierskap over webområdet

Når webområdet er ferdig, skal du selv kunne ta over eierskapet og forvalte webområdet videre. Med et brukervennlig grensesnitt og en omfattende og veldokumentert online-hjelp tar du kontrollen. Du kan selv administrere sentrale innstillinger, påvirke malene dere bruker, og du kan enkelt bytte ut farger i forbindelse med grafiske profilendringer. Mulighetene og funksjonene er der.

SiteVision tilbyr dessuten kurs for alle i organisasjonen, fra redaktøren og sjeldne brukere til administratoren og utvikleren.

SiteVision mallar