Inloggningsmetoder

Velg innloggingsmetoden som passer deg

Vil brukerne logge inn via et vanlig innloggingsskjema? Skal de kunne logge seg inn hjemmefra? Vil du koble til tredjepartsprodukter, som f.eks. Portwise eller MobilityGuard? Vil dere at brukerne automatisk skal logges inn?

SiteVision tilbyr en rekke ulike løsninger for innlogging. Alt fra enkel skjemainnlogging til fødererte innlogginger via Facebook.

BankID, CAS, SAML, Kerberos, Portwise, MobilityGuard er noen innloggingsvarianter som fungerer i SiteVision.