SiteVision Cloud

SiteVision Search - legge til rette for brukerne

Med våre kraftige løsninger for søk står du godt rustet for søkeatferden til de ulike brukerne.

Search Standard dekker de grunnleggende behovene; fullt indeksert innhold og enkle innstillingsmuligheter i ferdige moduler.

Search Advanced gir mulighet for avansert konfigurering, søkeoptimalisering, statistikkhåndtering i grensesnittet, prioriterte søketreff, fasetter, m.m.

Search Enterprise åpner for indeksering av eksterne webområder og andre datakilder utenfor SiteVision, for å gi de besøkende en komplett og effektiv søkeopplevelse.