Full frihet

SiteVision er en teknologisk moderne plattform der du kan skreddersy funksjonalitet ut fra organisasjonens spesifikke behov. I tillegg til alle den ferdige funksjonaliteten får du tilgang til SiteVisions mange veldokumenterte rammeverk for API og RestApi. Med WebApps og Rest-Apps utvikler du egne funksjoner i ditt eget miljø, som du integrerer med SiteVision. Koble sammen flere systemer der SiteVision fungerer som nav for det redaksjonelle arbeidet og digitale samarbeidet.

WebApps og REST-Apps

Med et veldokumentert rammeverk og full tilgang til vårt offentlige API kan du utvikle funksjoner i SiteVision ved hjelp av WebApps og RESTApps.