Nyheter

Publicerad:

SiteVision kommer vara väl förberedda vid införandet av GDPR

I april 2016 antogs den nya dataskyddsförordningen som kommer att börja gälla som lag i Sverige den 25 maj år 2018. Den nya lagen ersätter personuppgiftslagen och innebär att det ställs nya krav på bolag, myndigheter och andra organisationer som samlar in personuppgifter.

SiteVision AB följer kontinuerligt utvecklingen inom privacy-området. Specifikt kring GDPR genomför vi ett arbete tillsammans med Transcendent Group, som är specialister inom governance, risk och compliance. Vi är i full gång med utbildning, anpassningar av interna processer och förändringar och vi kommer att vara väl förberedda vid införandet av GDPR nästa år.

Olika kunder har olika behov när det gäller lagring, hantering och gallring av personuppgifter och vår grundtanke är att göra så mycket som möjligt inställningsbart i produkten. Om ni har specifika behov knutna till er verksamhet tar vi gärna emot dem för att säkerställa att vi täcker upp just era behov.

Kontakta SiteVision Support.

 

Mer information

Läs mer om dataskyddsreformen på Datainspektionens webbplats: