Guldhanden

Under det årligt återkommande eventet SiteVisiondagarna delas SiteVisions Guldhand ut med motiveringen "Den SiteVision-webbplats som sticker ut och som bäst uppfyller sitt syfte och når ut till sin målgrupp".