SiteVision leder vägen till öppna data i nytt projekt

Ny kostnadsfri funktionalitet i webbpubliceringsverktyget SiteVision ska öka tillgängliggörandet av offentlig information hos Sveriges kommuner, myndigheter och företag. Läs mer i pressmeddelandet

Föreläsning: "Kom igång med öppna data" med Pernilla Näsfors

Under Webbdagarna Offentlig sektor arrangerade vi ett frukostseminarium där vi bjöd in Pernilla Näsfors, specialist inom öppna data på Sida och Världsbanken, för att inspirera organisationer till att komma igång med öppna data.

Läs Pernillas presentationsanteckningar

Vad är DCAT-AP?

DCAT-AP är EU:s rekommendation för alla som publicerar öppna data. Den har tagits fram för att beskrivningar av datakällor ska bli skrivas på ett sätt som gör att vi enklare kan hitta alla data och bättre förstå vad den innehåller. Europakommissionen har driftsatt ett omfattande projekt baserat på DCAT-AP, som har till syfte att effektivisera administrativ samverkan kring PSI-data mellan europeiska aktörer.

MetaSolutions förklarar grundprincipen bakom DCAT-AP

På Internetdagarna berättade vår samarbetspartner i projektet, MetaSolutions, mer om DCAT-AP och varför det är en grundpelare när du ska kunna öppna dina datakällor.uuuuiooplkbha

Nyfiken på att veta mer? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Vad är Öppna data?

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent). Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades av Open Government Working Group. Öppna data ses även som ett sätt för medborgarna att få insyn i förvaltningen.

Källa: Wikipedia