gold

Bouvet

Bouvet är en ledande leverantör av tjänster inom webb och mobila applikationer. De erbjuder allt från förstudie och framtagandet av webbstrategier, design utveckling till förvaltning av lösningen.

CSWD1
undefined
CSSD2
undefined

Bouvet har lång erfarenhet från att utveckla digitala strategier för både myndigheter och företag. Vi ser det strategiska arbetet som en långsiktig relation där vi tillsammans arbetar för att realisera eftersträvade effekter. Vi har förutom digitala strateger och projektledare även interaktionsdesigners, ux-designer, art directors, formgivare och gränssnittsutvecklare (både front- och backend).

Våra processer och metoder för digitalt strategiarbete är grundade i många års erfarenhet och har gett goda resultat för våra kunder. Vi anpassar varje projekt för att passa det specifika uppdraget, kundens behov och krav.

Bouvet har kontor på tre orter i Sverige: Stockholm, Örebro och Borlänge. I Norge finns vi på 14 orter och totalt är vi över 1200 anställda. Vi samarbetar tätt mellan orterna för att dra nytta av varandras expertkunskaper, även de norska kollegorna finns att tillgå som experter.

Strategin för tillväxt är lokal närvaro, rätt kompetens och personliga relationer. Det fungerar eftersom Bouvet har vad som krävs i form av bred kompetens och finansiella muskler.

Referenscase för Bouvet

Kontakta oss gärna