Bouvet​

Bouvet är en ledande leverantör av tjänster inom webb och mobila applikationer. De erbjuder allt från förstudie och framtagandet av webbstrategier, design utveckling till förvaltning av lösningen.


Mer information om Bouvet

Bouvet har lång erfarenhet från att utveckla digitala strategier för både myndigheter och företag. Vi ser det strategiska arbetet som en långsiktig relation där vi tillsammans arbetar för att realisera eftersträvade effekter. Vi har förutom digitala strateger och projektledare även interaktionsdesigners, ux-designer, art directors, formgivare och gränssnittsutvecklare (både front- och backend).

Vi har totalt 13st konsulter certifierade i SiteVision.

Våra processer och metoder för digitalt strategiarbete är grundade i många års erfarenhet och har gett goda resultat för våra kunder. Vi anpassar varje projekt för att passa det specifika uppdraget, kundens behov och krav.

Bouvet har kontor på tre orter i Sverige: Stockholm, Örebro och Malmö. I Norge finns vi på på 11 orter och totalt är vi över 1000 anställda. Vi samarbetar tätt mellan orterna för att dra nytta av varandras expertkunskaper, även de norska kollegorna finns att tillgå som experter.

Referenser

Andra gemensamma referenser:

  • Falkenbergs kommun
  • Rian – Designmuseum
  • Smedjebackens kommun - socialt intranät
  • Vitenskapskomiteen for mattrygghet
  • Svevia - intranät

Genomförda utbildningar i SiteVision

Antal certifierade: 10

Kontaktperson Stockholm

Jan Korpela
Telefon: 0709-431479
jan.korpela@bouvet.se


www.bouvet.se