Cybercom​

Cybercom är ledande inom Content Management-system (CMS) i Sverige idag och har en lång erfarenhet från att implementera lösningar baserade på Sitevision för både offentlig sektor såväl som privata företag.

Mer information om Cybercom

Cybercom verkar i nära samarbete med kunden och kan samtidigt erbjuda global leveransförmåga. Cybercoms verksamhet har en stark plattform i Norden och etableringar i Polen och Indien.

Tack vare drygt 1 300 medarbetare, med stort verksamhetskunnande och lång erfarenhet, är Cybercom en etablerad partner för lösningar inom internet- och mobila tjänster, säkerhet, inbyggda system och telecom management.

Referenser

Andra gemensamma referenser:

  • Tillväxtanalys
  • SVT intranät
  • Arbetsförmedlingen
  • Håbo kommun, både intranät och externwebb

Genomförda utbildningar i SiteVision

Antal certifierade: 9

Kontaktperson

Johan Stenborg
johan.stenborg@cybercom.com

mobil: +46 768 291487


www.cybercom.se