XLENT​

XLENT Consulting Group är ett nordiskt strategi- och IT-konsultbolag som fokuserar på att hjälpa företag och organisationer att öka affärsvärdet i sina kund- och affärsrelationer XLENT hjälper sina kunder att digitalisera sina kundprocesser.


Mer information om XLENT

XLENT Consulting Group är ett nordiskt strategi- och IT-konsultbolag som fokuserar på att hjälpa företag och organisationer att öka affärsvärdet i sina kund- och affärsrelationer.
XLENT hjälper sina kunder att digitalisera sina kundprocesser. De är specialiserade på affärskritiska webbplatser, kundvårdslösningar och mobila lösningar.

Kunderna anlitar XLENT som rådgivare eller som leverantör av hela lösningar. De väljer XLENT på grund av att vi

  • utmanar invanda mönster
  • har spetskompetens
  • fokuserar på affärsnyttan
  • har ett systematiskt angreppssätt

Referenser

Andra gemensamma referenser:

  • Arbetsförmedlingen
  • Vetenskapsrådet
  • SBAB
  • Pensionsmyndigheten

Kontaktperson

Jens Kristensen

Affärskritiska webbplatser
0708-778077
jens.kristensen@xlent.se

www.xlent.se