Vill du bli partner?

Vårt fokus är att vidareutveckla och kontinuerligt förbättra SiteVision. För att säkerställa leveranser med hög kvalitet till befintliga och nya kunder, strävar vi efter att skapa långsiktiga och nära relationer med våra partners. Vårt partnernätverk levererar hel- eller dellösningar till kund, allt utifrån varje partners unika kompetens.

För SiteVision är det viktigt att alltid kunna rekommendera våra partners och vara trygga i vetskapen att deras kompetens motsvarar kundens förväntningar. För att få och kunna bibehålla expertkompetens på SiteVision erbjuder vi utbildningar och certifieringar för plattformen.

Det finns många fördelar att ingå partnerskap med SiteVision. Vi arbetar hårt för att uppfylla våra partners behov och tillhanda hålla de verktyg som behövs för att framgångsrikt sälja och arbeta med SiteVision.

Som partner får du bland annat tillgång till:

  • Närvaro på SiteVisions webbplats med presentation
  • Tillgång till utvecklarlicenser
  • Gratis säljutbildning
  • Support
  • Tillgång till betaversioner
  • Technology preview på nya funktioner
  • Tillgång till marknadsmaterial och säljstöd
  • Utbildning och certifierande kurser på SiteVision
  • Utvecklardokumentation

Vilka fördelar en partner har tillgång till kan variera beroende på samarbetsform.

Vill du veta mer?

Funderar du över SiteVision partnerprogram eller har andra frågor angående partners?

Kontakta Erik Stenman, försäljningschef
erik.stenman@sitevision.se
Telefon: 070-695 33 99