Imagemap

Med modulen Imagemap fixar du länkade ytor i en bild.

  • Dra ut markeringar som skapar klickbara länkade ytor
  • Peka ut en bild i bildarkivet

Välj den bild du önskar från bildarkivet

Ange en bild och dra sedan enkelt ut markeringar i bilden som du länkar till olika mål. Bilden hämtas från bildarkivet och du kan antingen använda en befintlig bild eller lägga upp en ny.

Organisationsschema för Företaget AB. Kunder Företaget Partners

Modulspecifikation:

  • ​Länka till externa-, interna-, e-post-, fil- eller bildkällor
  • Skapa obegränsat antal länkade ytor per bild
  • Beskriv respektive länk med en title-text
  • Ange en bildbeskrivningstext för hela bilden
  • Välj bild från bildarkivet
  • Kopiera/klistra in markerat område
  • Ta bort markerat område