Imagemap

Med modulen Imagemap fixar du länkade ytor i en bild.

  • Dra ut markeringar som skapar klickbara länkade ytor
  • Peka ut en bild i bildarkivet

Välj den bild du önskar från bildarkivet

Ange en bild och dra sedan enkelt ut markeringar i bilden som du länkar till olika mål. Bilden hämtas från bildarkivet och du kan antingen använda en befintlig bild eller lägga upp en ny.

Organisationsschema för Företaget AB. Kunder

Modulspecifikation:

  • ​Länka till externa-, interna-, e-post-, fil- eller bildkällor
  • Skapa obegränsat antal länkade ytor per bild
  • Beskriv respektive länk med en title-text
  • Ange en bildbeskrivningstext för hela bilden
  • Välj bild från bildarkivet
  • Kopiera/klistra in markerat område
  • Ta bort markerat område