Anpassat innehåll

På olika sätt kan du ta reda på vem besökaren på din webbplats är. Då kan du personalisera innehållet så att det riktar sig till olika målgrupper.

I SiteVision 4 är det enkelt att anpassa webbplatsen exempelvis utifrån vilken geografisk plats besökarna kommer ifrån, om besökaren varit på webbplatsen förut eller vilken källa som är anledningen till besöket.

Du skräddarsyr webbplatsen utifrån vem besökaren är – helt enkelt.

  1. Lätt att anpassa innehåll
  2. Det finns en massa fördefinierade kriterier
  3. Lätt att koppla ihop det anpassade innehållet med regler och/eller målgrupper

Du kan anpassa innehåll utan att först bygga en regel.

Nu bestämmer redaktören vilka delar av webbplatsen som ska ha alternativt innehåll och skapar detta innehåll enkelt.

Det finns många fördefinierade kriterietyper som hjälper dig att skapa regler

Tidigare har reglerna ofta krävt programmering men nu finns det färdiga standardregler som du bara behöver välja i en lista. Exempelvis "Senaste besök" och då visas en inställning där du bara bläddrar fram antal dagar.

Lägg till kriterie

K Läs mer om Anpassat innehåll på hjälpwebben