Automatisk inloggning

Automatisk inloggning innebär att redaktörerna automatiskt blir inloggade i SiteVision.  Det innebär att redaktörerna inte behöver hålla reda på lösenord eller hur man loggar in i systemet.

Kräver SSL på webbplatsen

Denna funktion bygger på en säker cookie innehållande ett genererat lösenord.

För att det ska vara säkert så måste cookien skickas över en krypterad förbindelse. Funktionen kräver alltså att man har satt upp SSL på hela webbplatsen eller delar av den.

K Läs mer om Automatisk inloggning på hjälpwebben