Behörighetskontroll

Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för enskilda sidor eller för en hel gren. Användare/grupper tilldelas olika roller som ger dem olika behörigheter på webbplatsen.

Se till att rätt person får göra rätt sak

För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst.

Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för enskilda sidor eller för en hel gren. Fliken Behörighet finns under egenskaper för respektive sida. Under denna flik tilldelas användare/grupper olika roller som ger dem olika behörigheter på webbplatsen.