Cachning

I SiteVision finns möjligheten att cacha information för att sidorna ska visas snabbare. Det är möjligt att ställa in cachning för olika objekt:

  • modul
  • sida
  • användare

Sidan laddas snabbare

Denna funktion cachar information på en sida som tar lång tid att generera och som måste visas vid varje sidvisning.

Exempel kan vara om man har en modul som tar lång tid att ladda (exempelvis presentera vissa data från katalogtjänsten), men informationen som visas är för det mesta statisk. Då är det möjligt att cacha informationen och välja att "köra" modulen var 30:e minut exempelvis. Då kommer sidan att laddas snabbt varje gång tills den ska "köra" modulen igen, var 30:de minut.