E-plikt

I SiteVision finns inbyggt stöd för E-plikt med automatisk rapportering till Kungliga Biblioteket.

Publiceringsdialogen har utökats med en ny kryssruta där redaktören har möjlighet att markera om en specifik sida ska arkiveras eller ej.

Publicera i e-pliktleverans

Dessa sidor leveras därefter automatisk till Kungliga Biblioteket via ett RSS-liknande format. Resultatet blir i form av RSS: