Egna portlets

Möjlighet att installera egenutvecklade portlets i SiteVision.

Om du har SiteVision Portal eller Enterprise har du möjlighet att utveckla egna portlets i SiteVision.

Det går också att använda externa portlets i Cloud men då krävs det att det ingår i avtalet. Vi tar en extra månadsavgift för att granska portleten innan den används i Cloud. Beroende på portletens komplexitet krävs eventuellt också en testmiljö i Cloud där portleten kan provköras.